Halku – hallintouran koulutusohjelma

Ohjelman hyväksytysti suorittaneet nimitetään vakinaiseen toimistosihteerin virkaan.

Ulkoministeriö rekrytoi uusia virkahenkilöitä hallintouran tehtäviin pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Ilmoitamme avoinna olevasta hausta Valtiolle.fi-sivustolla(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Halku-koulutusohjelmaan hyväksytyt nimitetään ensin noin puolentoista vuoden pituiseen määräaikaiseen avustavan toimistosihteerin virkasuhteeseen koulutusohjelman ajaksi. Ohjelma sisältää harjoittelua ulkoministeriössä ja mahdollisesti myös Suomen edustustoissa ulkomailla.

Tavoitteena on nimittää ohjelman hyväksytysti suorittaneet vakinaiseen toimistosihteerin virkaan.

Hallintouran tehtäviin kuuluvat muun muassa assistenttitehtävät, maahantulo- ja konsulipalvelutehtävät sekä talous-, henkilöstö- sekä tieto- ja kiinteistöhallintotehtävät. Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi johdon assistentti, hallintovastaava, tiedotusavustaja, tiedottaja, konsulipalveluvirkailija, avustus- ja kriisiasioiden vastuuvirkamies, henkilöstösuunnittelija, turvallisuusasiantuntija tai talous- ja tietohallintovastaava.

(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tehtäviin etsitään palveluhenkisiä ja monipuolisia osaajia, joilla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja kiinnostusta työskentelyyn sekä ministeriössä Helsingissä että Suomen ulkomaan edustustoissa ympäri maailman, erityisesti nousevissa talouksissa ja kehitysmaissa.

Tehtävissä tarvitaan yhtäältä kykyä sopeutua nopeisiin muutokseen sekä vaihtuviin työtehtäviin ja työpaikkoihin, toisaalta pitkäjänteisyyttä ja rutiininsietokykyä. Työskentely erityyppisissä tehtävissä edellyttää valmiutta ja halua itsensä kehittämiseen ja uuden omaksumiseen. Tätä ulkoministeriö tukee kouluttamalla henkilöstöään läpi koko työuran.

Valintaprosessi hallintouralle on monivaiheinen. Se kestää noin viisi kuukautta ja sisältää muun muassa haastatteluita ja soveltuvuusarviointeja.

Keskimäärin muutaman vuoden kotimaassa palvelun jälkeen virkahenkilö voi hakeutua Suomen ulkomaanedustustoissa vapautuviin hallintouran tehtäviin. Ennen siirtoa ulkomaanedustukseen ministeriö antaa juuri kyseiseen tehtävään valmentavaa koulutusta.

Hakukriteerit

Hakijana sinulta edellytetään

  • Suomen kansalaisuutta sekä
  • säädettyä kotimaisten kielten taitoa (suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullinen ja kirjallinen taito, asetus 1053/2003, 6§) Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Tämän lisäksi hakijoilta odotetaan

  • tehtävään soveltuvaa koulutusta (esimerkiksi AMK-tutkinto)
  • hyvää suullista ja kirjallista taitoa englannin kielessä sekä vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa yhdessä seuraavista kielistä:  pohjoismaiset kielet, espanja, ranska, saksa, portugali, venäjä, kiina, arabia, japani, italia (muu kielitaito eduksi)
  • sellaista taitoa ja kykyä, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Halku-hakua koskevia kysymyksiä voit lähettää sähköpostitse halkurekry.um@gov.fi