Barents-yhteistyö

Barents-yhteistyö tuo alueellisen ja käytännönläheisen näkökulman laajempaan arktiseen yhteistyöhön.

Soini ja Lavrov. Kuva: Juha Sarkkinen
Suomi toimi Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajana 2013-2015. Ulkoministeri Timo Soini ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapasivat Oulussa lokakuussa 2015. Ministeri Soini luovutti Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajuusnuijan ministeri Lavroville. Kuva: Juha Sarkkinen.

Barentsin euroarktinen neuvosto (Barents Euro–Arctic Council, BEAC) perustettiin Norjan aloitteesta vuonna 1993 annetulla Kirkkoniemen julistuksella. BEAC:n tavoitteena on vakauden ja kestävän kehityksen edistäminen Barentsin alueella, eli Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän pohjoisosissa.

Varsinainen turvallisuuspolitiikka ja merellinen yhteistyö eivät kuulu Barentsin yhteistyöhön.

BEAC:n jäseniä ovat Norja, Ruotsi, Suomi, Venäjä, Tanska, Islanti ja EU. Tarkkailijoina neuvostossa ovat Alankomaat, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Puola, Ranska, Saksa ja Yhdysvallat.

Neuvoston kahden vuoden mittainen puheenjohtajuuskausi kiertää Barentsin alueen valtioiden Norjan, Ruotsin, Suomen, ja Venäjän kesken.  Suomi toimi BEAC:n puheenjohtajana vuosina 2013-2015.

Joka toinen vuosi pidettävien ulkoministerikokousten välillä neuvoston työtä koordinoi kolme-neljä kertaa vuodessa kokoontuva virkamieskomitea (Committee of Senior Officials ,CSO).

Alueneuvosto maakuntatason yhteistyölle

Samanaikaisesti Barentsin euroarktisen neuvoston kanssa perustettiin maakuntatasolle Barentsin alueneuvosto (Barents Regional Council, BRC). Barentsin alueneuvosto tuo Barents-yhteistyöhön aluetason asiantuntemuksen.

Barentsin alueneuvoston jäsenet ovat Suomesta Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnat, Ruotsista Västerbottenin ja Norrbottenin läänit, Norjasta Finnmark, Tromssa ja Nordland ja Venäjältä Karjalan ja Komin tasavallat, Murmanskin ja Arkangelin alueet sekä Nenetsian autonominen piirikunta.

Käytännön yhteistyötä työryhmissä

Käytännön Barents-yhteistyötä tehdään sektorityöryhmissä, joista osa on hallitusten välisiä, osa alueellisia ja osa hallitusten ja alueiden yhteisiä työryhmiä. Yhteistyöaloja ovat ympäristö ja ilmaston- muutos, sosiaali- ja terveysala, kulttuuri, nuoriso, liikenne ja logistiikka, talous, energia, metsä, matkailu, koulutus ja tutkimus sekä tulliyhteistyö.

Irrallisina muista Barentsin työryhmistä toimivat pelastusalan sekakomitea, joka toimii vuonna 2008 allekirjoitetun Barentsin pelastusalan sopimuksen pohjalta.

Barentsin alkuperäiskansatyöryhmän työhön osallistuvat alueen saamelaisten, nenetsien ja vepsäläisten edustajat ja työryhmällä on erillisoikeus osallistua myös muiden työryhmien kokouksiin.

Kansainvälinen Barents-sihteeristö (International Barents Secretariat, IBS) Norjan Kirkkoniemessä aloitti työnsä tammikuussa 2008. Sihteeristö palvelee sekä hallitustenvälistä että alueellista Barents-yhteistyötä.

 

 

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa