Afrikan sarven ja itäisen Afrikan yksikkö

Afrikan sarven ja itäisen Afrikan yksikkö vastaa Suomen suhteista vastuualueen maihin, alueellisiin järjestöihin ja alueella toimiviin muihin yhteistyöelimiin. Yksikkö vastaa myös Suomen ja EU:n Afrikka-politiikkaan liittyvistä yleisistä ja mantereenlaajuisista kysymyksistä.

Yksikön tehtäviin kuuluvat:

 • Suomen tavoitteiden, toimintalinjausten ja kantojen valmistelu ja koordinointi poliittisissa, kauppapoliittisissa ja kaupallisissa asioissa sekä kehityspoliittisissa asioissa, jotka kattavat Suomen suhteet alueen maiden, niiden välisten alueellisten järjestöjen ja muiden yhteistyöelinten ja – prosessien kanssa;
 • kehitysyhteistyön tavoitteiden määrittely, ohjelmien ja hankkeiden valmistelu, niiden esittely ja käsittely ministeriön sisäisessä koordinaatiojärjestelmässä sekä niiden hallinto ja valvonta;
 • valtio- ja ministerivierailut alueelle ja alueelta Suomeen, yhteydenpito alueen maiden kanssa, mm. kahdenväliset konsultaatiot, viennin edistäminen, kehitysyhteistyön osalta ns. yhteistyöohjelmaneuvottelut ja avunantajakokoukset;
 • kannanottojen valmistelu ja Suomen edustaminen aluetta käsittelevissä EU:n työryhmissä ja komiteoissa; alueella olevan Suomen edustustoverkoston kehittäminen ja sen toiminnan ohjaaminen keinoina mm. aluekokoukset, edustustopäälliköiden toimintasuunnitelmien arviointi ja heidän kanssa käytävät ns. vuosikeskustelut, edustustojen vuosisuunnitelmien arviointi;
 • koordinointi ministeriön muiden osastojen, erityisesti poliittisen, taloudellisten ulkosuhteiden sekä kehityspoliittisen osaston kanssa sekä tarvittaessa muun valtionhallinnon kanssa aluetta koskevissa asioissa;
 • yleiset Suomen ja EU:n Afrikka-politiikkaan liittyvät kysymykset ja niihin liittyvä YUTP-kannanmuodostus;
 • mantereenlaajuiset horisontaaliset kysymykset, kuten rauha ja turvallisuus, muuttoliike, ilmastokysymykset, radikalisaatio, yleiset kehityskysymykset;
 • alueelliset järjestöt: Afrikan unioni (AU), Afrikan talousyhteisö (EAC), Afrikan sarven alueellinen yhteistyöjärjestö (IGAD).

Toimialue

Burundi, Djibouti, Eritrea, Etelä-Sudan, Etiopia, Kenia, Kongon demokraattinen tasavalta, Ruanda, Seychellit, Somalia, Tansania, Uganda

Sähköpostiosoite

 • ALI-20@formin.fi

Postiosoite

Afrikan sarven ja itäisen Afrikan yksikkö
PL 176
00023
VALTIONEUVOSTO
FINLAND

Käyntiosoite

Kanavakatu 3 B
00160
HELSINKI
FINLAND

Theresa Zitting
Yksikönpäällikkö
 • +358 295 351 330
Anita Moilanen
Assistentti
 • +358 295 351 236
Marko Laine
Marko Laine
Vastuuvirkamies
erityistehtävä
 • +358 295 350 355
 • +358 503 494 597

Afrikan Sarvi -tiimi

Hanna Ojanperä
Tiiminvetäjä
Afrikan sarvi
 • +358 295 350 166
Sara Karlsson
Tarkastaja
Somalia, Eritrea, Etelä-Sudan
 • +358 295 350 177
Jutta Marjanen
Tarkastaja
Etiopia
 • +358 295 350 156

Kenia -tiimi

Tony Paso
Lähetystöneuvos
Tiiminvetäjä
Kenia, Uganda, Seychellit
 • +358 295 350 041
Leena Faurie
Tarkastaja
Kenia, Uganda, Seychellit
 • +358 295 351 706

Tansania -tiimi

Vuokko Jutila
Tiiminvetäjä
Tansania, Burundi, Ruanda, Kongon demokraattinen tasavalta ja Itä-Afrikan yhteisö (EAC)
 • +358 295 350 532
Minna Hares
Tarkastaja
Tansania, Burundi, Ruanda, Kongon demokraattinen tasavalta
 • +358 295 350 540

Afrikan Politiikka -tiimi

Maria Kurikkala
Tiiminvetäjä
Afrikka-politiikka
 • +358 295 350 337
Martti Eirola
Johtava asiantuntija
Afrikka-politiikka
 • +358 295 351 123
Olivia Packalén-Peltola
Tarkastaja
 • +358 295 351 502
Ethan Hall
Afrikka-politiikka
Asiantuntija
 • +358 295 350 226

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.