Euroopan unionin laajentuminen

Euroopan unionin perustavoitteena on sen perustamisesta lähtien ollut Euroopan yhdentyminen. Vuosikymmenten aikana Euroopan unioni on laajentunut kuuden perustajavaltion yhteisöstä 27 jäsenen unioniksi.

EU:n ja sen jäsenmaiden lippuja.
Kuva: AdobeStock

Laajentuminen on Suomen EU-politiikan ytimessä

Suomi tukee Euroopan unionin laajentumisen jatkamista yhdessä sovittujen periaatteiden pohjalta. Hallittu laajentuminen on Suomen poliittisten ja taloudellisten etujen mukaista ja yksi Suomen EU-politiikan keskeisistä tavoitteista.

Oikeuskysymykset sekä taistelu järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota vastaan tulee olla laajentumispolitiikan ytimessä. Myös talouskysymykset, kuten kasvu, kilpailukyky ja julkisen talouden hoito sekä toimiva julkishallinto kuuluvat laajentumisen kolmeen peruspilariin.

Kriteereistä ei voida tinkiä, koska jäsenyyden olennainen merkitys liittyy juuri unionin sääntöjen ja arvojen omaksumiseen.

Liittymistä ei tule kiirehtiä poliittisista syistä, sillä parhaat kannustimet uudistuksille ovat neuvotteluprosessin yhteydessä. Liittymistä ei tulisi myöskään hidastaa poliittisia esteitä asettamalla, esimerkiksi kahdenvälisten kiistojen vuoksi.

Myös EU:n tulee pitää kiinni sitoumuksistaan ja sillä pitää olla valmius hyväksyä uusi jäsenmaa, kun kriteerit täyttyvät.

Laajentumisen tulee pysyä aktiivisena osana Euroopan integraation tulevaisuutta. EU ei ole vain vapaakauppaa, vaan se on arvoyhteisö, jonka kautta demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta juurrutetaan yhä uusiin eurooppalaisiin maihin.

Suomen tuki laajentumisprosessille

Suomi tukee aktiivisesti laajentumisprosessin jatkumista. Keskeinen väline ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden jäsenyysvalmiuksien vahvistamisessa on unionin Twinning- ja TAIEX-toiminta.

Näiden ohjelmien avulla EU:n ehdokas- ja naapuruuspolitiikan maat voivat käytännönläheisellä tavalla kehittää ja mukauttaa hallintoaan ja lainsäädäntöään EU-käytäntöjä vastaaviksi.

Ulkoministeriö koordinoi Twinning- ja TAIEX-ohjelmia Suomessa.

Tämän sivun sisällöstä vastaa

EU-jäsenyys