Kehitysyhteistyön linjauksia, ohjeita  ja lainsäädäntöä

Tälle sivulle on koottu kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä koskevia linjauksia, ohjeistuksia ja lainsäädäntöä niin ulkoministeriön verkkosivuilta kuin muualta verkosta.

Linjaukset

Lait ja normit

Kumppanuudet

Muu ohjeistus