Ulkopolitiikan suunnittelu ja tutkimus

Ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimustoiminta tuottaa analyysiin, tutkimukseen ja ennakointiin pohjautuvia näkökulmia ja uusia ideoita Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta merkittäviin aiheisiin.

Suunnittelu- ja tutkimustoiminnasta vastaa ministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikkö, joka on suoraan ulkoministerin ja valtiosihteerin (kansliapäällikkö) alaisuudessa.

Suunnittelun ja tutkimuksen tavoitteena on varmistaa, että ministeriöllä on ulko- ja turvallisuuspoliittisen päätöksenteon tukena käytettävissään mahdollisimman kattava, viimeisimpään tutkimustietoon ja ennakointimenetelmiin perustuva näkemys globaalista toimintaympäristöstä.

Ministeriön prioriteettien määrittelyn ja muun pitkäjänteisen strategisen suunnittelun perustana suunnittelu- ja tutkimusyksikkö käyttää omaa analyyttistä osaamistaan, tiivistä yhteistyötään ministeriön ja koko valtioneuvoston sisällä, laajoja kotimaisia ja kansainvälisiä verkostojaan sekä ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettuja tutkimus- ja selvityshankkeita.

Osana jatkuvaa ennakointityötä ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikkö laatii tulevaisuuskatsauksia, joiden tarkoitus on esittää ulkoasiainhallinnon näkemys siitä, millaisia muutoksia Suomi lähivuosina kohtaa ja millaisella ulkopolitiikalla Suomi voi muuttuvassa toimintaympäristössä menestyä. Viimeisin tulevaisuuskatsaus on laadittu  2018.

Suunnittelu – ja tutkimusyksikön toimenkuvaan kuuluu myös ulkoasiainhallinnon historian tutkimus, josta viimeisimpinä esimerkkeinä v 2018 ilmestynyt ulkoministeriön 100 vuotista taivalta käsittelevä kirja Ei pelkkää glamouria sekä vuonna 2019 ilmestynyt ulkoministeriön konsulipalvelujen historia 1982-2000 Reppanoita, rikollisia ja ruumiita

Suunnittelu- ja tutkimusyksikön henkilöstöön kuuluu sekä ministeriön normaalissa urakierrossa olevia virkamiehiä että erikoistutkijoita.

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa