Ulkopolitiikan suunnittelu ja tutkimus

Ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimustoiminta tuottaa analyysiin, tutkimukseen ja ennakointiin pohjautuvia näkökulmia ja uusia ideoita Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta merkittäviin aiheisiin.

Yleisö seuraa Talouspolitiikalla ilmastonmuutosta vastaan? -keskustelutilaisuutta.
Talouspolitiikalla ilmastonmuutosta vastaan? -keskustelutilaisuus Tiedekulmassa 27.11.2019. Kuva: UM Eurooppatiedotus

Suunnittelu- ja tutkimustoiminnasta vastaa ministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikkö, joka on suoraan ulkoministerin ja valtiosihteerin (kansliapäällikkö) alaisuudessa.

Suunnittelun ja tutkimuksen tavoitteena on varmistaa, että ministeriöllä on ulko- ja turvallisuuspoliittisen päätöksenteon tukena käytettävissään mahdollisimman kattava, viimeisimpään tutkimustietoon ja ennakointimenetelmiin perustuva näkemys globaalista toimintaympäristöstä.

Ministeriön prioriteettien määrittelyn ja muun pitkäjänteisen strategisen suunnittelun perustana suunnittelu- ja tutkimusyksikkö käyttää omaa analyyttistä osaamistaan, tiivistä yhteistyötään ministeriön ja koko valtioneuvoston sisällä, laajoja kotimaisia ja kansainvälisiä verkostojaan sekä ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettuja tutkimus- ja selvityshankkeita.

Osana jatkuvaa ennakointityötä ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikkö laatii tulevaisuuskatsauksia, joiden tarkoitus on esittää ulkoasiainhallinnon näkemys siitä, millaisia muutoksia Suomi lähivuosina kohtaa ja millaisella ulkopolitiikalla Suomi voi muuttuvassa toimintaympäristössä menestyä. Viimeisin tulevaisuuskatsaus on laadittu  2022.

Suunnittelu– ja tutkimusyksikön toimenkuvaan kuuluu myös ulkoasiainhallinnon historian tutkimus, josta viimeisimpinä esimerkkeinä vuonna 2021 ilmestynyt ulkoministeriön puolisoyhdistyksen historiasta kertova Diplomatian tuntemattomat tekijät: Ulkoministeriön puolisoyhdistyksen historia, vuonna 2019 ilmestynyt ulkoministeriön konsulipalvelujen historia 1982-2000 Reppanoita, rikollisia ja ruumiita ja vuonna 2018 ilmestynyt ulkoministeriön 100 vuotista taivalta käsittelevä kirja Ei pelkkää glamouria.

Suunnittelu- ja tutkimusyksikön henkilöstöön kuuluu sekä ministeriön normaalissa urakierrossa olevia virkamiehiä että erikoistutkijoita.

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa