Tuki kansainväliseen rauhanvälitystyöhön

Ulkoministeriön poliittinen osasto myöntää vuosittain harkinnanvaraista tukea kansainvälisesti toimiville järjestöille niiden rauhanvälitystoimintaan ja rauhanvälitykseen liittyvään kapasiteetin vahvistamiseen.

Avustusten hakemiselle ei ole erityisiä määräaikoja, vaan niitä voidaan myöntää ympäri vuoden käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Avustushakemuksia arvioidaan ja rahoitusta myönnetään sillä perusteella, kuinka suurta vaikuttavuutta hankkeella arvioidaan olevan sekä miten avustettavaksi esitetty toiminta soveltuu Suomen ulkopoliittisiin tavoitteisiin konfliktinratkaisun ja rauhanvälityksen alalla. Arviointiin vaikuttaa myös järjestön aiempi toiminta konfliktinratkaisussa ja rauhanvälityksessä.

Suomen tavoitteiden mukaisesti avustuksissa painotetaan erityisesti paikallista omistajuutta ja osaamista, naisten osallistumista rauhanprosesseihin, kansalaisyhteiskunnan roolia rauhantyössä sekä uskontojen välistä dialogia osana konfliktinratkaisupyrkimyksiä.

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa