--- Valinnainen pöytäkirja kuolemanrangaistuksen poistamisesta (1989)

Valinnainen pöytäkirja kuolemanrangaistuksen poistamisesta (1989)

Tuli voimaan Suomen osalta 11.7.1991, SopS 48-49/1991.

Ajankohtaista aiheesta