Kehityspolitiikan yksikkö

Kehityspolitiikan yksikön tehtäviin kuuluvat:

  • Suomen kehityspolitiikan vaikuttavuuden, tulosohjauksen ja -seurannan kehittäminen, ml. tulosraportoinnin koordinaatio.

  • EU- ja OECD-yhteistyö kehityspolitiikan alueella, ml. Suomen, EU:n ja OECD:ssä tehtävän kehityspolitiikan yhteensovittaminen. Muut kansainväliset kehityspoliittiset kysymykset siltä osin kuin ne eivät kuulu muiden yksiköiden toimialaan.

  • Kehitysyhteistyön laadun ja kansainvälisten tuloksellisuusperiaatteiden toimeenpanon vahvistaminen.

  • Kehitysyhteistyön ohjeiden ja menetelmien sekä instrumenttien koordinaatio, kehittäminen ja neuvonta.

  • Kehitysyhteistyövaroista rahoitettavan korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyön suunnittelu ja seuranta, ml. yhteistyö UNU WIDER -instituutin kanssa.

  • Kehityspolitiikan ja -yhteistyön osaamisen kehittäminen ja koulutuksen koordinaatio.
  • Laaturyhmän koordinaatio ja neuvonta.

Faksi

  • +358 9 160 564 70

Sähköpostiosoite

  • KEO-10@formin.fi

Postiosoite

Kehityspolitiikan yksikkö
PL 26
00023
VALTIONEUVOSTO
FINLAND

Käyntiosoite

Kirkkokatu 12
00170
HELSINKI
FINLAND

Katja Ahlfors
Katja Ahlfors
Yksikönpäällikkö
  • +358 295 350 191
  • +358 50 571 7313
Annika Kaipola
Kehityspolitiikan neuvonantaja
  • +358 295 350 406
  • +358 504 364 577
Hannele Karppinen
Hallintovastaava
kehityspoliittinen ja kehitysyhteistyökoulutus
  • +358 295 350 938
Anna Manninen
Hallintovastaava
laaturyhmä
  • +358 295 351 337
Lotta Mäkelä
Tarkastaja
EU:n kehityspolitiikka
  • +358 295 350 053
  • +358 504 710 916
Johanna Rasimus
Tarkastaja
EU:n kehityspolitiikka
  • +358 50 598 6437
Pekka Seppälä
Kehityspolitiikan neuvonantaja
Tulosohjaus
  • +358 295 350 999
Suvi Turja
Ylitarkastaja
OECD:n kehityspolitiikka, MOPAN
  • +358 295 350 936
  • +358 50 310 9950

Kehityspoliittinen toimikunta

Postiosoite

Kehityspoliittinen toimikunta
PL 519
00023
VALTIONEUVOSTO
FINLAND

Käyntiosoite

Kanavakatu 3 A
00160
HELSINKI
FINLAND

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.