Ulkoministeriön arkisto

Ulkoministeriön arkisto on hallinnonalansa keskusarkisto, jonka ensisijaisena tehtävänä on palvella ministeriötä ja muita viranomaisia. Arkisto on myös tutkijoiden käytössä.

Aineisto

Ulkoministeriön arkistossa on aineistoa ministeriön perustamisesta vuodesta 1918 lähtien. Arkiston materiaali muodostaa keskeisen lähderyhmän Suomen ulkopolitiikan ja kansainvälisten suhteiden historian tutkimukselle.

Tärkein osa ministeriön arkistosta on kirjeistöosa, joka on järjestetty asiasisällön mukaisiin ryhmiin eli signumeihin. Samaan asiakirjakansioon on koottu kaikki tiettyä asiaa käsittelevät asiakirjat.

Arkiston asiakaspalvelun henkilökunta auttaa löytämään oikean aineiston ja noutaa sen tutkijan käyttöön.

Julkisuus

Ministeriön arkisto on avoin kaikille. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti asiakirjojen salassapitoaika on yleensä 25 vuotta.

Asiakirjojen käyttöä rajoittavat myös määräykset, jotka on säädetty esimerkiksi liike- tai ammattisalaisuuden sekä henkilöiden yksityisyyden suojaksi.

Yhteystiedot

Ulkoministeriön arkiston asiakaspalvelu toimii osoitteessa Merikasarminkatu 5 F. Arkistokäynneistä on sovittava ennakkoon sähköpostilla (tietopalvelu.um@gov.fi).

Arkisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9−15. Oman kannettavan tietokoneen ja digikameran käyttö on mahdollista.

Huom! Syyskuussa 2022 käynnistynyt ulkoministeriön arkistonjärjestämishanke saattaa rajoittaa vanhimman aineiston saatavuutta.

Postiosoite: PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Puhelin: 0295 350 601
Sähköposti: tietopalvelu.um@gov.fi

Kansallisarkisto Mikkelissä

Pääosa vuotta 1947 vanhemmista ulkomaanedustustojen arkistoista on siirretty Kansallisarkiston Mikkelin toimipisteeseen, josta asiakirjoja voi kaukolainata Kansallisarkiston toimipisteisiin.

Kattavimmin asiakirjat löytyvät ministeriön arkistosta.

Tämän sivun sisällöstä vastaa