Ulkoministeriön arkisto

Ulkoministeriön arkisto on hallinnonalansa keskusarkisto, jonka ensisijaisena tehtävänä on palvella ministeriötä ja muita viranomaisia. Arkisto on myös tutkijoiden käytössä.

Arkisto on koronarajoitusten vuoksi avoinna rajoitetusti. Lisätietoja tietopalvelu.um@formin.fi
Arkisto on suljettu 1.7. – 2.8.2021

Aineisto

Ulkoministeriön arkistossa on aineistoa ministeriön perustamisesta vuodesta 1918 lähtien. Arkiston materiaali muodostaa keskeisen lähderyhmän Suomen ulkopolitiikan ja kansainvälisten suhteiden historian tutkimukselle.

Tärkein osa ministeriön arkistosta on kirjeistöosa, joka on järjestetty asiasisällön mukaisiin ryhmiin eli signumeihin. Samaan asiakirjakansioon on koottu kaikki tiettyä asiaa käsittelevät asiakirjat.

Arkiston asiakaspalvelun henkilökunta auttaa löytämään oikean aineiston ja noutaa sen tutkijan käyttöön.

Suomen ulkomaanedustustojen raportit vuosilta 1918-45 (avautuu uuteen ikkunaan)

Asiakaspalvelu

Arkiston asiakaspalvelun väistötiloissa Valtioneuvoston linnassa on kolme tutkijapaikkaa.

Oman kannettavan tietokoneen ja digikameran käyttö on mahdollista.

Julkisuus

Ministeriön arkisto on avoin kaikille. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti asiakirjojen salassapitoaika on yleensä 25 vuotta.

Asiakirjojen käyttöä rajoittavat myös määräykset, jotka on säädetty esimerkiksi liike- tai ammattisalaisuuden sekä henkilöiden yksityisyyden suojaksi.

Yhteystiedot

Ulkoministeriön arkiston asiakaspalvelu toimii Merikasarmin peruskorjauksen ajan väistötiloissa. Arkistokäynneistä on sovittava ennakkoon sähköpostilla (tietopalvelu.um@formin.fi). Aineiston toimitusaika on 2-3 päivää.

Arkisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9−15.

Huom! Arkisto on suljettu 1.7. – 2.8.2021

Postiosoite: PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Puhelin: 0295 350 601
Sähköposti: tietopalvelu.um@formin.fi

Kansallisarkisto Oulu

Pääosa vuotta 1947 vanhemmista ulkomaanedustustojen arkistoista on siirretty Kansallisarkiston Oulun toimipisteeseen, josta asiakirjoja voi kaukolainata Kansallisarkiston toimipisteisiin.

Kattavimmin asiakirjat löytyvät ministeriön arkistosta.

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa