Ulkoministeriön arkisto

Ulkoministeriön arkisto on hallinnonalansa keskusarkisto, jonka ensisijaisena tehtävänä on palvella ministeriötä ja muita viranomaisia. Arkisto on myös tutkijoiden käytössä.

Aineisto

Ulkoministeriön arkistossa on aineistoa ministeriön perustamisesta vuodesta 1918 lähtien. Arkiston materiaali muodostaa keskeisen lähderyhmän Suomen ulkopolitiikan ja kansainvälisten suhteiden historian tutkimukselle.

Tärkein osa ministeriön arkistosta on kirjeistöosa, joka on järjestetty asiasisällön mukaisiin ryhmiin eli signumeihin. Samaan asiakirjakansioon on koottu kaikki tiettyä asiaa käsittelevät asiakirjat.

Tutkijoiden käytettävissä on myös ulkoasiainhallinnon alaan kuuluvien komiteoiden ja toimikuntien arkistoja.sekä karttakokoelma.

Hakuvälineinä kirjeistöön toimivat arkistoluettelot. Asiakaspalvelun henkilökunnan käytössä ovat lisäksi asia- ja henkilökortistot.

Vuonna 1982 ministeriössä otettiin käyttöön ensimmäinen sähköinen asiakirjarekisteri.

Arkiston asiakaspalvelun henkilökunta auttaa löytämään oikean aineiston ja noutaa sen tutkijan käyttöön.

Asiakaspalvelu

Ministeriön kirjastossa sijaitsevan arkiston asiakaspalvelun yhteydessä on neljä tutkijapaikkaa.

Tutkijoilla on mahdollisuus ottaa asiakirjoista valokopioita (0,50 euroa/kopio) ja käyttää mikrokorttien lukulaitetta.

Kirjastossa on langaton verkkoyhteys, ja oman kannettavan tietokoneen ja digikameran käyttö on mahdollista.

Oulun maakunta-arkisto

Pääosa vuotta 1947 vanhemmista ulkomaanedustustojen arkistoista on siirretty Oulun maakunta-arkistoon, josta asiakirjoja voi kaukolainata kansallisarkistoon ja maakunta-arkistoihin.

Kattavimmin asiakirjat löytyvät ministeriön arkistosta.

Rajoituksia

Ministeriön arkisto on avoin kaikille. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti asiakirjojen salassapitoaika on yleensä 25 vuotta.

Asiakirjojen käyttöä rajoittavat myös määräykset, jotka on säädetty esimerkiksi liike- tai ammattisalaisuuden sekä henkilöiden yksityisyyden suojaksi.

Asiakaspalvelu: yhteystiedot

Ulkoministeriön arkisto sijaitsee ministeriön toimitiloissa Katajanokan Merikasarmin B-rakennuksessa. Arkisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9−15. Ilmoita tulostasi ja tutkimusaiheestasi viimeistään edellisenä päivänä sähköpostilla.

Käyntiosoite: Merikasarmi, Laivastokatu 22 B1, Helsinki
Postiosoite: Ulkoasiainministeriö, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Puhelin: 0295 350 601
Sähköposti: tietopalvelu.um@formin.fi

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa Tiedon- ja palvelunhallintayksikkö