Lapsikaappaus

Jos lapsi on viety valtioon, joka ei kuulu Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen, ulkoministeriö avustaa kaappauksen selvittämisessä.

Kansainvälisestä lapsikaappauksesta on yleensä kyse silloin, kun  pysyvästi  Suomessa asunut alle 16-vuotias lapsi on viety ilman huoltajan suostumusta ulkomaille tai jätetty sieltä palauttamatta tapaamisoikeuden jälkeen.

Lapsikaappausta hoitava viranomainen määräytyy sen mukaan, mihin valtioon lapsi on viety

Jos lapsi on viety Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen kuuluvaan valtioon(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)oikeusministeriö (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)avustaa kaappauksen selvittämisessä ja antaa ohjeita palautushakemuksen tekemiseksi.

Jos lapsi on viety Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen kuulumattomaan valtioon, ulkoministeriö avustaa kaappauksen selvittämisessä konsulipalvelulain (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)31 ja 32 pykälien mukaan.

Edustusto voi

  • pyrkiä edistämään lapsen vapaaehtoista palauttamista ja sovinnollisen ratkaisun aikaansaamista 
  • avustaa lapsen olinpaikan ja hänen olosuhteidensa selvittämisessä, avustaa oikeusavun saamisessa 
  • avustaa yleisluontoisten tietojen hankkimisessa asianomaisen valtion lainsäädännöstä 
  • avustaa asianosaisten välisessä yhteydenpidossa
  • välittää lapsen palauttamista koskevia tietoja ja asiakirjoja viranomaisille ja lapsen palauttamista pyytäneelle 
  • avustaa lapsen kotiuttamisen järjestämisessä

Jos lapsen olinpaikka on tuntematon tai on epäselvää, mihin valtioon lapsi on viety, ota yhteyttä kotipaikkasi poliisiin(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tämän sivun sisällöstä vastaa