Kaksikäyttötuotteiden vientiluvan hakeminen

Yritys tarvitsee luvan valvonnanalaisten kaksikäyttötuotteiden vientiin Euroopan unionin ulkopuolelle. Suomessa kaksikäyttötuotteiden vientiä valvova lupaviranomainen on ulkoministeriö. Hae vientilupaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Käytössä ovat yksittäis-, koonti- ja yleisluvat.

Sisämarkkinakaupassa eli EU:n sisäisille toimituksille tarvitaan lupa ainoastaan erittäin arkaluonteisille tuotteille, kuten esimerkiksi ydinaineet ja -laitteet. Tuotteet on lueteltu neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä 4.

Sähköinen asiointipalvelu

Hae kaksikäyttötuotteiden vientilupaa sähköisillä hakemus- ja ilmoituslomakkeilla. Sähköisen asiointipalvelun käyttäminen on maksutonta eikä vaadi erillistä lupaa tai erityisohjelmistoa.

Katso-organisaatiotunniste

Sähköinen asiointi edellyttää tunnistautumista verohallinnon Katso-organisaatiotunnisteen avulla. Asiointipalvelun käyttöliittymä on selainpohjainen ja tietoliikenneyhteys palveluun on suojattu SSL-tekniikalla.

Katso-palvelusta ja organisaatiotunnisteen hankkimisesta saat lisätietoa verohallinnon sivuilta.

Tämän sivun sisällöstä vastaa