Kaksikäyttötuotteiden vientiluvan hakeminen

Yritys tarvitsee luvan valvonnanalaisten kaksikäyttötuotteiden vientiin Euroopan unionin ulkopuolelle. Suomessa kaksikäyttötuotteiden vientilupaviranomainen on ulkoministeriö. Vientiluvan hakeminen tapahtuu sähköisen asiointipalvelun kautta.  Sähköisen asiointipalvelun käyttäminen on maksutonta eikä vaadi erillistä lupaa tai erityisohjelmistoa. Käytössä ovat yksittäis-, koonti- ja yleisluvat.

Sisämarkkinakaupassa eli EU:n sisäisille toimituksille tarvitaan lupa ainoastaan erittäin arkaluonteisille tuotteille, kuten esimerkiksi ydinaineet ja -laitteet. Tuotteet on lueteltu neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009Linkki toiselle web-sivustolle. liitteessä 4.

Sähköinen asiointipalvelu

Ulkoministeriön ja puolustusministeriön uusi yhteinen online-asiointipalveluLinkki toiselle web-sivustolle. sekä Suomi.fi -tunnistus on otettu käyttöön syksyllä 2020 .

Uuden online-asiointipalvelun käyttöohjeet löytyvät palvelun etusivun alareunasta. Keskeinen muutos on, että lomakkeet ovat uudessa palvelussa verkkolomakkeita, jotka täytetään suoraan järjestelmässä. 

Asiointipalveluun tunnistautuminen

Asiointipalveluun tunnistaudutaan ensisijaisesti Suomi.fi -tunnistuksella. Aiemmin käytössä ollut Katso-tunnistautuminen on uudessa asiointipalvelussa mahdollista 31.12.2020 saakka.

Aikaisemmin Katso-tunnistautumisessa annetut valtuudet eivät siirry automaattisesti Suomi.fi-tunnistautumisen yhteydessä käytettäviksi, vaan vientivalvontaan tarvittavat Suomi.fi –valtuudet tulee hakea erikseen. Katso-valtuuksilla aloitettu lomake tulee ottaa talteen ennen Katso-tunnistautumisen poistumista 31.12.2020. Vaihtoehtoisesti voi tehdä kokonaan uuden hakemuksen asiointipalvelussa.

Suomi.fi -tunnistukseen tarvittavien valtuuksien hakemista suositellaan hyvissä ajoin ennen 31.12.2020, jolloin Katso-tunnistautuminen sekä siellä annetut valtuudet poistuvat käytöstä.

Suomi.fi -valtuuksia voi hakea Suomi.fi -palvelussa, Digi- ja väestötietoviraston (DVV) sivuilta löytyy tähän ohjeet.Linkki toiselle web-sivustolle.

Vientivalvonta-asioissa yrityksen rooli on ”Kaksikäyttötuotteiden vientilupien hakeminenLinkki toiselle web-sivustolle.” 

Katso-palvelusta saat lisätietoa verohallinnon sivuilta.

Tämän sivun sisällöstä vastaa