Kemiallisten aseiden käytön ja leviämisen vastaiset pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 14.11.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/2232 lisätään 10 henkilöä ja yksi yhteisö päätöksen (YUTP) 2018/1544 liitteeseen. Neuvoston 14.11.2022 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2022/2228 lisätään 10 henkilöä ja yksi yhteisö asetuksen (EU) 2018/1542 liitteeseen I.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu asetuksen (EU) 2018/1542 2 artiklan 1 kohtaan. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteina olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/2232(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/222(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Tausta

Lue pakotesäädösten hakuohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin.

Pakotteet perustuvat 16.10.2018 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2018/1544(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) 2018/1542(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • Nimettyjen kemiallisten aseiden käytöstä tai niiden kehittämisestä tai käytön edistämisestä vastuussa olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja

Matkustusrajoitteet

  • Nimettyjen kemiallisten aseiden käytöstä tai niiden kehittämisestä tai käytön edistämisestä vastuussa olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää