Kemiallisten aseiden käytön ja leviämisen vastaiset pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 15.10.2020 voimaan tullut päätös (YUTP) 2020/1482 ja täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1480 koskevat rajoittavia toimenpiteitä kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi. Kyseisellä päätöksellä muutetaan päätöksen (YUTP) 2018/1544 liitettä lisäämällä siihen kuusi henkilöä ja yksi yhteisö. Kyseisellä täytäntöönpanoasetuksella muutetaan asetuksen (EU) 2018/1542 liitettä I lisäämällä siihen kuusi henkilöä ja yksi yhteisö.

Neuvoston päätösLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)

Neuvoston täytäntöönpanoasetusLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)

Tausta

Lue pakotesäädösten hakuohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin.

Pakotteet perustuvat 16.10.2018 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2018/1544Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) 2018/1542Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan).

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • Nimettyjen kemiallisten aseiden käytöstä tai niiden kehittämisestä tai käytön edistämisestä vastuussa olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja

Matkustusrajoitteet

  • Nimettyjen kemiallisten aseiden käytöstä tai niiden kehittämisestä tai käytön edistämisestä vastuussa olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää