Kemiallisten aseiden käytön ja leviämisen vastaiset pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 13.10.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2020/1799 jatketaan kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi asetettuja rajoittavia toimenpiteitä 16 päivään lokakuuta 2022 saakka. Päätöstä (YUTP) 2018/1544 muutetaan tämän mukaisesti.

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1799(Linkki toiselle verkkosivustolle)

 

Tausta

Lue pakotesäädösten hakuohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin.

Pakotteet perustuvat 16.10.2018 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2018/1544(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) 2018/1542(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • Nimettyjen kemiallisten aseiden käytöstä tai niiden kehittämisestä tai käytön edistämisestä vastuussa olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja

Matkustusrajoitteet

  • Nimettyjen kemiallisten aseiden käytöstä tai niiden kehittämisestä tai käytön edistämisestä vastuussa olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää