Kemiallisten aseiden käytön ja leviämisen vastaiset pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 15.10.2020 voimaan tullut päätös (YUTP) 2020/1482 ja täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1480 koskevat rajoittavia toimenpiteitä kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi. Kyseisellä päätöksellä muutetaan päätöksen (YUTP) 2018/1544 liitettä lisäämällä siihen kuusi henkilöä ja yksi yhteisö. Kyseisellä täytäntöönpanoasetuksella muutetaan asetuksen (EU) 2018/1542 liitettä I lisäämällä siihen kuusi henkilöä ja yksi yhteisö.

Neuvoston päätös(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tausta

Lue pakotesäädösten hakuohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin.

Pakotteet perustuvat 16.10.2018 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2018/1544(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) 2018/1542(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • Nimettyjen kemiallisten aseiden käytöstä tai niiden kehittämisestä tai käytön edistämisestä vastuussa olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja

Matkustusrajoitteet

  • Nimettyjen kemiallisten aseiden käytöstä tai niiden kehittämisestä tai käytön edistämisestä vastuussa olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää