Kemiallisten aseiden käytön ja leviämisen vastaiset pakotteet

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat 16.10.2018 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2018/1544 ja asetukseen (EU) 2018/1542.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • Nimettyjen kemiallisten aseiden käytöstä tai niiden kehittämisestä tai käytön edistämisestä vastuussa olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja

Matkustusrajoitteet

  • Nimettyjen kemiallisten aseiden käytöstä tai niiden kehittämisestä tai käytön edistämisestä vastuussa olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää