YK:n maakoordinaattorin avustaja -tehtävät

Ulkoministeriö rahoittaa vuosittain 1-2 suomalaista YK:n maakoordinaattorin avustajan (Special Assistant to the Resident Coordinator, SARC) –tehtävään.

Maakoordinaattorin avustaja sijoitetaan Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaassa sijaitsevaan YK:n maakoordinaattorin toimistoon. Avustaja toimii koko kautensa samassa kohteessa. Maakoordinaattorin avustaja –tehtävistä ilmoitetaan ulkoministeriön verkkosivuilla.

YK:n apulaisasiantuntijana (JPO) tai YK:n vapaaehtoisena (UNV) työskennelleet voivat hakea myös maakoordinaattorin avustaja (SARC) -tehtäviin edellyttäen, että aiempi JPO/UNV-toimikausi (vähintään kaksi vuotta) on kokonaisuudessaan suoritettu. 

Maakoordinaattorin avustajan tehtävien suunnittelusta ja hallinnoinnista vastaa ulkoministeriön Kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan yksikkö. Yksikkö valitsee rahoitettavien tehtävien tehtävänkuvat ja sijaintipaikat yhteistyössä ministeriön muiden yksiköiden ja edustustojen sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa

Edellytykset

Hakijalta edellytetään Suomen kansalaisuutta, ylempää korkeakoulututkintoa ja vähintään viiden vuoden koulutusta (tai haettavaa tehtävää) vastaavaa työkokemusta, suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä erinomaista suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Yläikäraja on 38 vuotta hakuvuoden loppuun mennessä .

Valmennuskurssit kehitysyhteistyötehtäviin lähteville

Vapaaehtoistehtäviin valitut henkilöt osallistuvat ennen lähtöään ulkoministeriön järjestämälle kehityspolitiikan ja -yhteistyön peruskurssille, jolla tutustutaan Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaan ja kehitysyhteistyön muotoihin.

Tämän sivun sisällöstä vastaa