YK:n maakoordinaattorin avustajan tehtävät – Sarc-ohjelma

SARC-ohjelma tarjoaa suomalaisille kehitysyhteistyön asiantuntijoille mahdollisuuden työskennellä asiantuntijatehtävissä YK:n maatoimistossa. Ulkoministeriö rahoittaa SARC-ohjelmaa kehitysyhteistyön määrärahoista. Ohjelma edistää Suomen kehityspolitiikan tavoitteita. 

Maakoordinaattorin avustaja (Special Assistant to the Resident Coordinator, SARC) työskentelee Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaassa sijaitsevassa YK:n maakoordinaattorin toimistossa. Maakoordinaattori johtaa YK:n maatiimiä.

Maakoordinaattorin avustaja toimii koko kautensa samassa kohteessa.

Kuka voi hakea Sarc-tehtävää?

Sarc-tehtäviin hakevilta edellytetään

  • Suomen kansalaisuutta
  • ylempää korkeakoulututkintoa
  • max. 38 vuoden ikää hakuvuoden loppuun mennessä
  • vähintään 5 vuotta koulutustaan (tai haettavaa tehtävää) vastaavaa työkokemusta
  • suomen tai ruotsin kielen taitoa 
  • erinomaista suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

YK:n apulaisasiantuntijana (JPO) tai YK:n vapaaehtoisena (UNV) työskennelleet voivat hakea maakoordinaattorin avustaja -tehtäviin, kun aiempi JPO/UNV-toimikausi (vähintään kaksi vuotta) on kokonaisuudessaan suoritettu. 

Avoimet paikat

Ulkoministeriö rahoittaa vuosittain 1-2 suomalaista YK:n maakoordinaattorin avustajan -tehtävään.

Avoimista tehtävistä ilmoitetaan yleensä alkuvuodesta, mutta tehtäviä voi avautua ympäri vuoden. Avoimet SARC-tehtävät löydät täältä: Avoimet tehtävät kansainvälisissä järjestöissä.

Ohjelmaan valitut osallistuvat kehitysyhteistyön peruskurssille

Sarc-ohjelmaan valitut henkilöt osallistuvat ennen lähtöään ulkoministeriön järjestämälle kehityspolitiikan ja -yhteistyön peruskurssille, jolla tutustutaan Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaan ja kehitysyhteistyön muotoihin.

Vastuut ulkoministeriössä

Maakoordinaattorin avustajan tehtävien suunnittelusta ja hallinnoinnista vastaa ulkoministeriön YK:n kehitys- ja innovaatiokysymysten yksikkö. Yksikkö valitsee rahoitettavien tehtävien tehtävänkuvat ja sijaintipaikat yhteistyössä ministeriön muiden yksiköiden ja edustustojen sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Tämän sivun sisällöstä vastaa