Asiakirjan laillistaminen ulkomailla

Suomen viranomaiset voivat pyytää sinua laillistuttamaan ulkomaisen asiakirjan. Laillistaminen tapahtuu siinä maassa, joka on asiakirjan antanut.

Asiakirja varmennetaan niin sanotulla Apostille-todistuksella, jos maa on liittynyt Haagin yleissopimukseen vuodelta 1961. Lisätietoja Apostille-todistuksista ja niitä myöntävistä viranomaisista löydät verkkosivulta http://www.hcch.net/.

Jos asiakirja on myönnetty maassa, joka ei kuulu Haagin Apostille-sopimuksen piiriin, laillistus tapahtuu näin:

  1. Asiakirjan myöntäneen maan ulkoministeriö laillistaa sen oikean viranomaisen antamaksi
  2. Maassa toimivaltainen Suomen edustusto laillistaa asiakirjan liittämällä siihen todistuksen kyseisen maan ulkoministeriön virkamiehen oikeudesta antaa tällaisia todistuksia.

Tämän sivun sisällöstä vastaa