EU:n tuki rakennemuutoksiin - Teknisen tuen väline (TSI)

Euroopan komissio tarjoaa vuosittain jäsenmaille teknistä tukea, jolla edistetään kestävää taloudellista kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä sekä tuetaan kansallisten elpymissuunnitelmien toteuttamista.

Hankehaku avataan aina kesällä ja haku päättyy lokakuun lopulla. Tukea voivat hakea julkisen hallinnon toimijat lähes kaikilla hallinnonaloilla. Ministeriöt ja virastot voivat jättää oman hakemuksensa tai liittyä lippulaivahankkeisiin, joiden teemat vaihtelevat vuosittain. Hakemuksia voi jättää myös yhteistyössä toisten EU-maiden kanssa.

Asiantuntemusta toteutukseen hyväksytyille hankkeille voivat tuottaa esimerkiksi komissio, kansainväliset organisaatiot, konsulttitoimistot tai toisten jäsenvaltioiden kansalliset asiantuntijat. Asiantuntijatukea myönnetään TSI-asetuksessa määriteltyjen kriteerien perusteella, joita ovat mm. uudistusten ajankohtaisuus, hakemusten laatu sekä yhteensopivuus hallitusohjelman ja eurooppalaisen ohjausjakson tavoitteiden kanssa. Ohjelmasta ei voi saada suoraa rahallista tukea.

Ohjelmaa koordinoi komissiossa rakenneuudistusten tuen pääosasto DG REFORM, joka tarjoaa mielellään tukea ja opastusta jo ennen hakemusten jättämistä. Kansallisena koordinaatiotahona toimii ulkoministeriö, josta saa lisätietoja ohjelmasta sekä hakuprosessista.

 

Lisätietoja: TSI@gov.fi