Viestintäjohtaja

Viestintäjohtajan tehtävistä määrätään ulkoministeriön työjärjestyksen 49 § :ssä.

Henkilöstö

Mikko Koivumaa
Viestintäjohtaja
 • +358 295 350 427
Harri Kilpi
Viestintäsuunnittelija
virkamiessihteeri, koulutuskoordinaattori
 • +358 295 351 342

Apulaisosastopäällikkö, Viestintäosasto

Osaston apulaisosastopäällikön tehtävistä määrätään ulkoministeriön työjärjestyksen 50 §:ssä. Apulaisosastopäällikön päävastuulla ovat lisäksi:

 1. Osaston hallinnolliset ja koulutusasiat
 2. Johtoryhmän kokousten valmistelu
 3. Osaston lausuntojen antaminen
 4. Toimintojen koordinoiminen muiden ministeriön osastojen kanssa
 5. Apulaisosastopäällikkö hoitaa lisäksi muita osastopäällikön määräämiä tehtäviä.

Henkilöstö

Johanna Kotkajärvi
Apulaisosastopäällikkö
 • +358 295 351 351
Ellen Mäkelä
Kesätyöntekijä
 • +358 295 350 557

Hallintopalvelut

Osaston hallinnollisista tehtävistä vastaavat virkamiehet toimivat apulaisosastopäällikön alaisina ja muodostavat oman hallintopalvelujen tiiminsä, jolla on oma tiiminvetäjänsä. Tiimin tehtävät ovat:

 1. Henkilöstö- ja hallintopalvelut osastolle
 2. Taloushallintopalvelut osastolle
 3. Johdon assistenttipalvelut
 4. Osastotason tapahtumajärjestelyt
Lilian Bitar
Hallintovastaava
 • +358 295 350 673
Anne Välimaa
Hallintovastaava
 • +358 295 351 391

Viestinnän kehittämistiimi

Apulaisosastopäällikön alaisuudessa toimiva osastoa palveleva viestinnän kehittämistiimi, jota vetää verkkoviestintäpäällikkö. Tiimin tehtävät ovat:

 1. UH:n verkkoviestinnän välineiden tekninen kehittäminen ja ylläpito sekä niiden yhteensovittaminen muiden tietojärjestelmien kanssa
 2. Viestinnän strategisen ja operatiivisen suunnittelun tukeminen
 3. Viestintää tukevien järjestelmien asiantuntijuus ja koordinointi
 4. UH:n visuaalisen ilmeen viestinnällinen hallinnointi

Sähköpostiosoite

 • kehittaminen.vie@formin.fi
Seniha Cihangir
Verkkoviestintäpäällikkö
 • +358 295 350 694
Risto Joki
Erikoissuunnittelija
verkkoviestintä- ja tietojärjestelmät
 • +358 295 351 340
Ella Jokinen
Visuaalisen viestinnän suunnittelija
 • +358 295 350 806
Sanna Silventoinen
Viestintäsuunnittelija
 • +358 295 350 094
Lauri Äijälä
Erikoissuunnittelija
verkkoviestintä- ja tietojärjestelmät
 • +358 295 351 357

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.