Viestintäjohtaja

Viestintäjohtajan tehtävistä määrätään ulkoministeriön työjärjestyksen 49 § :ssä.

Paula Parviainen
Paula Parviainen
 • +358 295 350 425
Harri Kilpi
Viestintäsuunnittelija
virkamiessihteeri, koulutuskoordinaattori
 • +358 295 351 342
Piritta Kaartio
Hallintovastaava
 • +358 295 351 116

Apulaisosastopäällikkö

Viestintäosaston apulaisosastopäällikkönä toimii Johanna Kotkajärvi. Hänen tehtäviinsä kuuluu viestintäjohtajan sijaisena toimimisen ohella osaston hallinnolliset ja koulutusasiat, lausuntojen antaminen sekä toimintojen koordinoiminen muiden ministeriön osastojen kanssa.

Osaston viestinnän kehittämisestä sekä hallinnollisista tehtävistä vastaavat virkamiehet toimivat apulaisosastopäällikön alaisina ja muodostavat kehittämistiimin sekä hallintopalvelujen tiimin, joilla on omat tiiminvetäjänsä.

Kehittämistiimin tehtävät ovat:

 • UH:n verkkoviestinnän välineiden tekninen kehittäminen ja ylläpito sekä niiden yhteensovittaminen muiden tietojärjestelmien kanssa
 • Viestinnän strategisen ja operatiivisen suunnittelun tukeminen
 • Viestintää tukevien järjestelmien asiantuntijuus ja koordinointi
 • UH:n visuaalisen ilmeen viestinnällinen hallinnointi

Hallintotiimin tehtävät ovat:

 • Henkilöstö- ja matkahallintopalvelut osastolle
 • Taloushallintopalvelut osastolle ml. hankintojen hallinnointi
 • Johdon assistenttipalvelut
 • Osastotason tapahtumajärjestelyt
 • International Press Center -hallinto
Johanna Kotkajärvi
Apulaisosastopäällikkö
 • +358 295 351 351

Hallintopalvelut

Liisa Levänen
Hallintotiimin vetäjä
 • +358 295 350 188
Anne Välimaa
Hallintovastaava
 • +358 295 351 391

Viestinnän kehittämistiimi

Liina Hemminki
Verkkoviestintäpäällikkö
 • +358 295 350 384
Risto Joki
Erikoissuunnittelija
verkkoviestintä- ja tietojärjestelmät
 • +358 295 351 340
Anna Romo
Viestintäsuunnittelija
 • +358 295 350 240
Lauri Äijälä
Erikoissuunnittelija
verkkoviestintä- ja tietojärjestelmät
 • +358 295 351 357

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.