Viestintäjohtaja

Viestintäjohtajan tehtävistä määrätään ulkoministeriön työjärjestyksen 49 § :ssä.

Henkilöstö

Mikko Koivumaa
Viestintäjohtaja
 • +358 295 350 427
Harri Kilpi
Viestintäsuunnittelija
virkamiessihteeri, koulutuskoordinaattori
 • +358 295 351 342

Apulaisosastopäällikkö, Viestintäosasto

Osaston apulaisosastopäällikön tehtävistä määrätään ulkoministeriön työjärjestyksen 50 §:ssä. Apulaisosastopäällikön päävastuulla ovat lisäksi:

 1. Osaston hallinnolliset ja koulutusasiat
 2. Johtoryhmän kokousten valmistelu
 3. Osaston lausuntojen antaminen
 4. Toimintojen koordinoiminen muiden ministeriön osastojen kanssa
 5. Apulaisosastopäällikkö hoitaa lisäksi muita osastopäällikön määräämiä tehtäviä.

Henkilöstö

Kirsi Vanamo-Santacruz
Apulaisosastopäällikkö
 • +358 295 351 043

Hallintopalvelut

Osaston hallinnollisista tehtävistä vastaavat virkamiehet toimivat apulaisosastopäällikön alaisina ja muodostavat oman hallintopalvelujen tiiminsä, jolla on oma tiiminvetäjänsä. Tiimin tehtävät ovat:

 1. Henkilöstö- ja hallintopalvelut osastolle
 2. Taloushallintopalvelut osastolle
 3. Johdon assistenttipalvelut
 4. Osastotason tapahtumajärjestelyt
Lilian Bitar
Hallintovastaava
 • +358 295 350 673
Salla Laamanen
Assistentti
 • +358 295 350 900
Ellen Mäkelä
Assistentti
 • +358 295 350 502

Viestinnän kehittämistiimi

Apulaisosastopäällikön alaisuudessa toimiva osastoa palveleva viestinnän kehittämistiimi, jota vetää verkkoviestintäpäällikkö. Tiimin tehtävät ovat:

 1. UH:n verkkoviestinnän välineiden tekninen kehittäminen ja ylläpito sekä niiden yhteensovittaminen muiden tietojärjestelmien kanssa
 2. Viestinnän strategisen ja operatiivisen suunnittelun tukeminen
 3. Viestintää tukevien järjestelmien asiantuntijuus ja koordinointi
 4. UH:n visuaalisen ilmeen viestinnällinen hallinnointi

Sähköpostiosoite

 • kehittaminen.vie@formin.fi
Seniha Cihangir
Verkkoviestintäpäällikkö
 • +358 295 350 694
Risto Joki
Erikoissuunnittelija
verkkoviestintä- ja tietojärjestelmät
 • +358 295 351 340
Ella Jokinen
Visuaalisen viestinnän suunnittelija
 • +358 295 350 806
Sanna Silventoinen
Viestintäsuunnittelija
 • +358 295 350 094
Lauri Äijälä
Erikoissuunnittelija
verkkoviestintä- ja tietojärjestelmät
 • +358 295 351 357

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.