Itämeren valtioiden neuvosto

Itämeren valtioiden neuvosto (Council of the Baltic Sea States, CBSS) on Itämeren alueen maiden hallitustenvälinen yhteistyöjärjestö. CBSS perustettiin vuonna 1992 edistämään demokraattista ja taloudellista kehitystä Itämeren alueella. CBSS:llä on tärkeä rooli Itämeren alueen poliittisena keskustelufoorumina ja alueellisena projektiorganisaationa, joka osallistuu esimerkiksi EU:n Itämeri-strategian toimeenpanoon.

Itämeren valtioiden neuvoston(Linkki toiselle web-sivustolle.) puheenjohtajuus kiertää jäsenmaiden kesken. Suomi toimi CBSS:n puheenjohtajana heinäkuusta 2013 kesäkuuhun 2014, jonka jälkeen puheenjohtajuus siirtyi Virolle (2014–2015), Puolalle (2015–2016), Islannille (2016–2017), Ruotsille (2017–2018) ja Latvialle (2018-2019). Latvian jälkeen Tanskasta tulee puheenjohtaja (2019-2020).

CBSS:ssä pidetään vuorovuosittain pääministerien ja ulkoministerien kokoukset, jotka ovat olleet jäissä EU:n pakotepäätösten takia kesäkuusta 2014 lähtien. Islanti järjesti pitkän tauon jälkeen ulkoministerikokouksen Reykjavíkissa kesäkuussa 2017. Tukholmassa pidettiin ulkoministerikokous kesäkuussa 2018.  Neuvoston käytännön työtä koordinoi virkamieskomitea (Committee of Senior Officials, CSO), joka kokoontuu noin joka toinen kuukausi sekä kerran vuodessa Tukholmassa tarkkailijamaiden kanssa. Lisäksi neuvoston toimintaa tukee Tukholmassa sijaitseva kansainvälinen CBSS-sihteeristö.

CBSS:n painopisteet ovat

  • alueellinen identiteetti
  • kestävä ja hyvinvoiva alue
  • turvallinen Itämeren alue

Asiantuntijatason yhteistyötä tehdään mm. järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmiskaupan estämiseksi sekä ydin- ja säteilyturvallisuuden parantamiseksi. Suomessa CBSS-asiantuntijayhteistyötä hoitavat eri sektoreista vastaavat viranomaiset.

Itämeren valtioiden neuvostolla on 1 miljoonan suuruinen hankerahasto (Project Support Facility) vuosiksi 2017–2019. PSF-siemenrahan avulla CBSS haluaa tukea toimintasektoreilleen kuuluvia, monikansallisia Itämeren aluetta hyödyttäviä projekteja.

 

Itämeren valtioiden neuvosto (Council of the Baltic Sea States, CBSS)

Jäsenmaat: Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Venäjä ja Viro. Lisäksi EU-komissio osallistuu CBSS-yhteistyöhön.
 

Tarkkailijamaat: Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Slovakia, Ranska, Romania, Ukraina, Valko-Venäjä,Yhdysvallat ja Unkari.

Tämän sivun sisällöstä vastaa