EU- ja valtiosopimusoikeuden yksikkö

EU- ja valtiosopimusoikeuden yksikön tehtäviin kuuluvat:

 • valtiosopimusten valmistelu ja voimaansaattaminen, jollei asia kuulu muulle toimintayksikölle, ja valtiosopimuksiin liittyvät oikeudelliset kysymykset
 • EU:n sopimusoikeudelliset asiat
 • EU-oikeudellinen ja valtiosopimuksiin liittyvä asiantuntija-apu ja neuvonta
 • EU:n rakenteen sekä päätöksenteko- ja lainsäädäntömenettelyiden oikeudelliseen kehittämiseen osallistuminen
 • valtiosopimustiedostojen ylläpito ja valtiosopimusten rekisteröinti YK:ssa
 • valtiosopimusten tallettajan tehtävät
 • erioikeuksia ja -vapauksia koskevat yleiset oikeudelliset asiat
 • Ahvenanmaata koskevat oikeudelliset kysymykset
 • säädösvalmistelu, jollei asia kuulu muulle toimintayksikölle, sekä säädösvalmisteluun liittyvä neuvonta ja säädösvalmistelun kehittäminen
 • valtiosopimusten ja säädösten tarkastus.

Sähköpostiosoite

 • OIK-20@formin.fi

Henkilöstö

Maria Guseff
Yksikönpäällikkö
 • +358 295 351 158
Laura Peuraniemi
Lainsäädäntösihteeri
OM, SM, Institutionaaliset kysymykset
 • Laura.Peuraniemi@formin.fi
 • +358 295 350 268
Elina Tölö
Lainsäädäntösihteeri
STM, TEM ja varaumat
 • +358 295 350 364
Helena Bogdan
Vastuuvirkamies
Perhe- ja puolisosopimukset, Venäjään liittyvät valtiosopimusasiat
 • +358 295 350 187
Kitta Kangas
Lainsäädäntösihteeri
LVM, YM
 • +358 295 350 608
Tiina Kuntsi
Informaatikko
PTJ
 • +358 295 351 463
Ruut Meriläinen
Korkeakouluharjoittelija
 • +358 295 350 610
Annika Naskila
Lainsäädäntöneuvos
Virkavapaus 17.5.2021–25.3.2022
 • +358 295 351 157

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.