Oikeuspäällikkö

Faksi

  • +358 9 160 557 03

Sähköpostiosoite

  • OIK-01@formin.fi
Kaija Suvanto
Oikeuspäällikkö
  • +358 295 351 159
  • +358 9 160 557 11
Outi Hella
Johdon sihteeri
  • +358 295 350 554
Maria Essen
Vastuuvirkamies
  • +358 295 350 365
Marja Lehto
Johtava asiantuntija
  • +358 295 350 086
Raisa Rautala
Hallintovastaava
  • +358 295 351 970

Apulaisosastopäällikkö

Sähköpostiosoite

  • OIK-02@formin.fi
Anu Saarela
Anu Saarela
Apulaisosastopäällikkö
  • +358 295 350 096

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.