YK:n vapaaehtoisohjelma

Ulkoministeriö rahoittaa vuosittain  suomalaisia YK:n vapaaehtoistehtäviin. Vapaaehtoisia sijoitetaan Suomen kahdenvälisen yhteistyön kumppanimaissa sijaitsevien järjestöjen maatoimistoihin sekä muihin kehitysmaihin, joissa monenkeskiset järjestöt toimivat täydentäen kahdenvälistä kehitysyhteistyötä.

Tehtävien valintaa ohjaavat kehityspoliittisen selonteon linjaukset. Toimikauden pituus on kaksi vuotta.

Edellytykset

Hakijalta edellytetään korkeakoulututkintoa ja vähintään kahden vuoden työkokemusta alalta, suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä erinomaista suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Muu kielitaito on eduksi. Alaikäraja on 25 vuotta, yläikärajaa ei ole.

Avoimista Suomen rahoittamista YK:n vapaaehtoistehtävistä ilmoitetaan ulkoministeriön verkkosivuilla.

Suomen rahoittamien YK:n vapaaehtoistehtävien henkilövalinnoista vastaa järjestön päämaja Bonnissa. Tehtäviin voi hakeutua rekisteröitymällä UN Volunteers -järjestön ylläpitämään rosteriin tai hakemalla tehtäviä hakuilmoituksessa ilmoitettujen ohjeiden perusteella.

International UN Volunteer Handbook, Conditions of Service

Valmennuskurssit kehitysyhteistyötehtäviin lähteville

Vapaaehtoistehtäviin valitut henkilöt voivat osallistua ennen lähtöään ulkoministeriön järjestämälle kehityspolitiikan ja -yhteistyön peruskurssille, jolla tutustutaan Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaan ja kehitysyhteistyön muotoihin.

Yhteystiedot

UM: Kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan yksikkö

UN Volunteers
Herman Ehlers Strasse 10
D-53113 Bonn, Germany
puh. +49 228 8152308
sähköposti:  leslie.loch@unv.org
verkkosivut: http://www.unv.org/

 

Muualla verkossa

Tämän sivun sisällöstä vastaa