Tuki EU-hankkeille

Ulkoministeriö tukee suomalaisten kansalaisjärjestöjen EU-rahoitusta saaneita hankkeita. Euroopan komissiolta tai muilta EU-instituutioilta kehitysyhteistyö- ja kansainvälisyyskasvatushankkeisiin tukea saaneet järjestöt voivat hakea ulkoministeriöltä lisätukea (ns. cofinancing) hankkeen kokonaiskustannusten kattamiseksi.

Ulkoministeriön rahoitusosuus suomalaisen kansalaisjärjestön EU-hankkeessa voi olla enintään puolet järjestön vastuulla olevasta kansallisesta omarahoitusosuudesta. Ministeriö myöntää EU-hanketukea tukimuodolle varatun vuosittaisen määrärahan riittävyyden mukaan.

Konsortiohankkeissa, joissa suomalaisella kansalaisjärjestöllä on päävastuu hankkeen toteutuksesta ja joissa budjettia ei ole jyvitetty konsortiossa mukana olevien järjestöjen kesken, ulkoministeriö käyttää omarahoitusosuudessa tapauskohtaista harkintaa. Näissä tapauksissa ulkoministeriöltä omarahoitusosuutta hakevia järjestöjä kehotetaan ottamaan yhteyttä kansalaisyhteiskuntayksikköön mahdollisimman varhain hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Saatuaan EU:lta myönteisen rahoituspäätöksen, suomalaisen kansalaisjärjestön tulee toimittaa ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikölle järjestön nimenkirjoitukseen oikeutettujen henkilöiden allekirjoittama hakemus.

Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio EU:n myönteisestä hanketukipäätöksestä, EU:n ja järjestön välisestä hankesopimuksesta sekä hankesuunnitelmasta hyväksytyssä muodossa.

Ministeriö pyrkii käsittelemään hakemuksen mahdollisimman nopeasti. Ministeriö tiedottaa järjestöä päätöksestään.

Raportoinnin osalta noudatetaan samoja ehtoja ja aikataulua kuin EU:n rahoituspäätöksessä. EU-raportointi toimitetaan samansisältöisesti myös ulkoasiainministeriöön.

Lisätietoja tuesta kansalaisyhteiskuntayksiköstä sähköpostitse: keo-30@formin.fi.

Tämän sivun sisällöstä vastaa