Tuki EU-hankkeille

Ulkoministeriö myöntää valtionavustusta suomalaisten kansalaisjär-jestöjen EU-kehitysyhteistyörahoitusta saaneille hankkeille.

Eurooppa-päivä 2019: esiintymislava, katsojia ja ilmapalloja.
Kuva: UM Eurooppatiedotus

Ulkoministeriö myöntää valtionavustusta suomalaisten kansalaisjärjestöjen EU:lta rahoitusta saaneille hankkeille. Euroopan komissiolta tai muilta EU-instituutioilta kehitysyhteistyöhankkeisiin tukea saaneet järjestöt voivat hakea ulkoministeriöltä avustusta (ns. cofinancing) hankkeen kokonaiskustannusten kattamiseksi. EU:lta saadun rahoituksen tulee täyttää OECD:n kehitysapukomitean (DAC) määrittelemät julkisen kehitysavun kriteerit. Ulkoministeriön rahoitusosuus suomalaisen kansalaisjärjestön EU-hankkeessa voi olla enintään puolet hakijan vastuulla olevasta kansallisesta omarahoitusosuudesta.

Konsortiohankkeissa, joissa suomalaisella kansalaisjärjestöllä on päävastuu hankkeen toteutuksesta ja joissa budjettia ei ole jyvitetty konsortiossa mukana olevien järjestöjen kesken, ulkoministeriö käyttää omarahoitusosuudessa tapauskohtaista harkintaa. Näissä tapauksissa ulkoministeriöltä omarahoitusosuutta hakevia järjestöjä kehotetaan ottamaan yhteyttä kansalaisyhteiskuntayksikköön mahdollisimman varhain hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Tukimuodossa testataan valtionapuviranomaisten uutta yhteistä verkkopalvelua https://www.haeavustuksia.fi/fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.). Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa kopiot EU:n päätöksestä, EU:n ja järjestön välisestä sopimuksesta sekä hankesuunnitelmasta hyväksytyssä muodossa.

Hakijan tulee huomioida, että hakemuksen tekeminen edellyttää valtuutusta, jonka voi hakea Suomi.fi-palvelussa.

Hakeminen on mahdollista toukokuusta 2023 alkaen. Tässä vaiheessa haku tehdään määräaikaisena. Hakemusten arvioitu käsittelyaika on noin 6-10 viikkoa.

Avustusta voi hakea käytettäväksi 31.12.2025 asti. Maksatukset voi jakaa useampaan erään. Raportoinnin osalta noudatetaan samoja ehtoja ja aikataulua kuin EU:n rahoituspäätöksessä.

Lisätietoja tuesta kansalaisyhteiskuntayksiköstä sähköpostitse: keo-30@gov.fi

Tunnistautuminen sähköiseen asiointipalveluun tapahtuu suomi.fi -palvelun kautta. Lisätietoja: https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/muut-palvelut/haeavustuksia/#suomi-fi-tunnistautuminen(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Tämän sivun sisällöstä vastaa