Tuki EU-hankkeille

Ulkoministeriö myöntää valtionavustusta suomalaisten kansalaisjär-jestöjen EU-kehitysyhteistyörahoitusta saaneille hankkeille.

Eurooppa-päivä 2019: esiintymislava, katsojia ja ilmapalloja.
Kuva: UM Eurooppatiedotus

Ulkoministeriö myöntää valtionavustusta suomalaisten kansalaisjärjestöjen EU:lta rahoitusta saaneille hankkeille. Euroopan komissiolta tai muilta EU-instituutioilta kehitysyhteistyöhankkeisiin tukea saaneet järjestöt voivat hakea ulkoministeriöltä avustusta (ns. cofinancing) hankkeen kokonaiskustannusten kattamiseksi. EU:lta saadun rahoituksen tulee täyttää OECD:n kehitysapukomitean (DAC) määrittelemät julkisen kehitysavun kriteerit. Ulkoministeriön rahoitusosuus suomalaisen kansalaisjärjestön EU-hankkeessa voi olla enintään puolet hakijan vastuulla olevasta kansallisesta omarahoitusosuudesta.

Konsortiohankkeissa, joissa suomalaisella kansalaisjärjestöllä on päävastuu hankkeen toteutuksesta ja joissa budjettia ei ole jyvitetty konsortiossa mukana olevien järjestöjen kesken, ulkoministeriö käyttää omarahoitusosuudessa tapauskohtaista harkintaa. Näissä tapauksissa ulkoministeriöltä omarahoitusosuutta hakevia järjestöjä kehotetaan ottamaan yhteyttä kansalaisyhteiskuntayksikköön mahdollisimman varhain hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Hakukierros on auki 22.2.–20.5.2024. Hakuilmoitus, vakioehdot, hakukierrosta koskevat arviointikriteerit ja hakuohjeet löytyvät Haeavustuksia.fi–palvelusta.(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa kopiot EU:n päätöksestä, EU:n ja järjestön välisestä sopimuksesta sekä hankesuunnitelmasta hyväksytyssä muodossa.

Avustusta voi hakea käytettäväksi 31.12.2026 asti. Maksatukset voi jakaa useampaan erään. Raportoinnin osalta noudatetaan samoja ehtoja ja aikataulua kuin EU:n rahoituspäätöksessä.

Hae avustuksia -palvelun käyttöohjeet ja tietoa teknisestä neuvonnasta löytyvät Valtiokonttorin verkkosivulta.(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Lisätietoja tuesta kansalaisyhteiskuntayksiköstä sähköpostitse: keo-30@gov.fi

Tämän sivun sisällöstä vastaa