Kriisitilanteeseen varautuminen ulkomailla

Kun teet matkaa koskevaa päätöstä, mieti etukäteen matkakohteen turvallisuutta. Tietoa päätöksen tueksi saat ulkoministeriön matkustustiedotteista. Tee ulkoministeriölle matkustusilmoitus ennen matkalle lähtöä.

Rantamaja Thaimaan Khao Lakissa pari kuukautta vuoden 2004 tsunamin jälkeen. Kuva: Vesa Häkkinen

Mikä on kriisitilanne?

Kriisitilanne on huomattava turvallisuutta ulkomailla uhkaava vaara. Näitä voivat olla esimerkiksi: suuronnettomuus, luonnonmullistus, ympäristöonnettomuus, pandemia, poliittiset levottomuudet, sisäiset väestöryhmien väliset yhteenotot tai sotatila.

Kriisitilanne voi kehittyä hitaasti tai syntyä hyvin nopeasti. Kriisitilanteissa toimitaan yhteistyössä muiden Pohjoismaiden ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa.

Kohdemaan viranomaisten vastuu kriisitilanteissa

Hätätilanteessa kohdemaan viranomaisilla on vastuu myös maassaan oleskelevista ulkomaalaisista. Kiireellisen avun saamiseksi ota yhteyttä kohdemaan omiin pelastusviranomaisiin (poliisi, palokunta, ambulanssi).

Kriisitilanteissa seuraa paikallisia tiedotusvälineitä ja noudata paikallisten viranomaisten antamia ohjeita.

Kohdemaan kyky huolehtia omien asukkaidensa tai ulkomaalaisten turvallisuudesta voi kuitenkin eri syistä olla rajoittunut.

Matkanjärjestäjät avustavat valmismatkalla olevia

Matkanjärjestäjällä on avustusvelvollisuus matkustajaa kohtaan. Matkapalveluyhdistelmiä koskevan lain mukaan matkanjärjestäjä on ensi kädessä vastuussa matkustajien sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisestä sekä rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarvittavissa toimenpiteissä.

Omatoimimatkailijat vastuussa omista matkustuspäätöksistään

Omatoimimatkailijat ja matkustajat, jotka eivät kuulu matkapalveluyhdistelmiä koskevan lain piiriin,  vastaavat itse omista matkapäätöksistään ja matkalla sattuvien onnettomuuksien kustannuksista.

Miten ja keitä Suomen edustustot auttavat kriisitilanteissa?

Suomen edustusto on velvollinen avustamaan kriisitilanteissa hädänalaisia ulkomailla. Pääosa palveluista on tarkoitettu ensisijaisesti ulkomailla tilapäisesti lomamatkan tai työmatkan takia oleville.

Osaa palveluista voivat käyttää myös ulkomailla vakituisesti asuvat Suomen kansalaiset.

Kriisitilanteessa edustuston mahdollisuudet avustaa hädänalaisia voivat olla rajalliset. Tällöin edustusto auttaa mahdollisuuksiensa mukaan. Edustuston mahdolliset avustustoimenpiteet kohdistuvat henkilöön, eivät omaisuuteen.

Ulkoministeriön ja Suomen edustustojen antamat palvelut kriisitilanteissa perustuvat konsulipalvelulakiin (498/1999), (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)jossa luetellaan ne palvelut, joita Suomen edustustot ulkomailla voivat antaa hädänalaisille.

Matkustustiedotteet

Edustustot päivittävät matkustustiedotteet toimipiirinsä alueelta säännöllisesti ulkoministeriön verkkosivulle ja omille verkkosivuilleen. Kriisitilanteessa päivityksiä tehdään, mikäli kriisillä on pidempiaikaisia vaikutuksia maan turvallisuustilanteeseen.

  • Kriisialueella asuvien kannattaa seurata ensisijaisesti paikallisten viranomaisten tiedotteita, mutta myös edustuston verkkosivuja tilannetiedon ja toimintaohjeiden saamiseksi.
  • Ne edustustot, joilla on Facebook- ja/tai Twitter-tili, tiedottavat niiden kautta esimerkiksi äkillisistä muutoksista maan/alueen tilanteeseen.

Ilmoita yhteystietosi tekemällä matkustusilmoitus

Valmiussuunnitelmat

Suomen edustustot laativat toimialueensa kattavan valmiussuunnitelman, johon on kirjattu yksityiskohtaiset toimenpiteet kriisitilanteiden varalle. Tietoa valmiussuunnitelmasta löytyy edustuston verkkosivuilta.

Maakohtaista tietoa

Maakohtaista tietoa löydät edustustojen verkkosivuilta ja matkustustiedotteista. Lisätietoa kohteesta saat myös muiden maiden kansalaisilleen laatimista matkustustiedotteista ja matkanjärjestäjiltä.

 

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa