Twinning ja TAIEX-EU:n hallinnonkehittämishankkeet

Twinning- ja TAIEX-hankkeet ovat keskeinen keino EU-ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden jäsenyysvalmiuksien vahvistamisessa. Twinning-hankkeen toteuttajana voi olla julkisen hallinnon organisaatio tai komission valtuuttama muu julkinen toimija. Myös TAIEX-hankkeet on tarkoitettu julkisen sektorin toimijoille.

Ulkoministeriö koordinoi Twinning- ja TAIEX-ohjelmia Suomessa. Ulkoministeriön Twinning-tiimi auttaa virastoja hanketarjousten valmistelussa ja hankkeiden toteutuksessa. Voit olla meihin yhteydessä aina, kun haluat lisätietoja toiminnasta.

Kansallinen Twinning ja Taiex -koordinaatiotiimi

Henkilökunta

Tehtävät täyttämättä

Ota yhteyttä: Twinning@gov.fi 

Postiosoite:

Ulkoministeriö, Kansallinen Twinning ja Taiex koordinaatiotiimi

PL 176, 00023  Valtioneuvosto

Käyntiosoite:

Laivastokatu 22 C, 00160  Helsinki

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa