Finnfund sijoittaa yritystoimintaan kehittyvissä maissa

Finnfund on vaikuttavuussijoittaja, joka edistää kestävää kehitystä rahoittamalla kannattavia ja vastuullisesti toimivia yrityksiä kehitysmaissa.

Finnfund on kehitysrahoituslaitos, jonka enemmistöomistaja on Suomen valtio. Se tarjoaa yrityksille pitkäaikaista riskirahoitusta ja investointilainoja kannattaviin hankkeisiin kehittyvissä maissa. Finnfund tekee vuosittain 2030 uutta sijoitusta yhteensä noin 200250 miljoonalla eurolla.

Finnfundin tavoitteena on edistää kehittyvien maiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä yksityistä yritystoimintaa. Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään kannattavuutta, ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevaa vastuullisuutta sekä mitattavia kehitysvaikutuksia kohdemaassa. Finnfund painottaa kestävälle kehitykselle tärkeitä toimialoja kuten uusiutuva ja päästöjä vähentävä energiantuotanto, digitaaliset ratkaisut ja infrastruktuuri, kestävä metsätalous ja maatalous sekä rahoitusala.

Finnfundia pääomitettiin 100 miljoonalla eurolla vuosina 2017–2021. Yhtiötä on myös rahoitettu finanssisijoitusmäärärahasta 130 miljoonalla euron vaihtovelkakirjalainalla vuonna 2016 sekä 210 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainalla vuonna 2019. Lisäksi valtio on antanut 150 miljoonan euron tappiokorvaussitoumuksen kehitys- tai ilmastovaikutuksiltaan merkittäville sijoituksille vuosille 20182024. Finnfundin sijoitusomaisuus oli vuoden 2020 lopussa 608 miljoonaa euroa. 

Tutustu Finnfundin toimintaan tarkemmin Finnfund.fi-sivustolla(Linkki toiselle web-sivustolle.).