Kuolemasta ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jos vainaja kotiutetaan Suomeen arkussa tai uurnassa, suomalainen oikeuslääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen.

Muussa tapauksessa vainajan omaisten täytyy huolehtia siitä, että Suomen väestötietojärjestelmään tulee merkintä kuolinpäivästä. Ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta tehdään maistraattiin tai sen voi jättää/postittaa Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen maistraattiin rekisteröintiä varten.

Lomakkeen mukaan on liitettävä alkuperäinen, laillistettu kuolintodistus tai Suomen edustuston oikeaksi todistama jäljennös siitä. Jos asiakirja on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se käännätettävä virallisesti jollekin näistä kielistä. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on myös käännöksen oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

Omaiset maksavat kuolintodistuksen hankkimisesta, käännättämisestä ja laillistamisesta aiheutuvat kulut.

Tämän sivun sisällöstä vastaa