Kehitysyhteistyön hankinnat

Kun ministeriö ostaa kehitysyhteistyövaroin palvelua, hankinta kilpailutetaan julkisista hankinnoista  ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisesti. Hallitustenvälisissä sopimuksissa voidaan myös sopia, että kumppanimaassa tehtävät hankinnat kilpailutetaan kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

Kosovolainen nainen kirjoittaa paperille kurssin järjestäjien seurassa.
63-vuotias Asime Tahiri on oppinut kirjoittamaan Mundesia-järjestön kursseilla. Kuva: Marja-Leena Kultanen / Kehityslehti

Kehitysyhteistyöhön liittyviä hankintoja ovat muun muassa erilaiset hankkeita koskevat konsulttipalvelut.

Suomen lakien mukaan kilpailutettavissa hankinnoissa noudatetaan vuonna 2017 voimaan tullutta lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Kansallinen kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoille on 60 000 euroa, mikä tarkoittaa, että tämän arvon ylittävät hankinnat kilpailutetaan hankintalain mukaisesti. Kansallisen kynnysarvon alle jäävät hankinnat eli niin kutsutut pienhankinnat ovat pääsääntöisesti hankintalain menettelysäännösten ulkopuolella. 

Kilpailutettavista hankinnoista ilmoitetaan laissa säädetyllä tavalla julkisten hankintojen Hilma-palvelussa(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tulevia hankintoja listataan myös valtion kilpailutuskalenteriin(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan). Tiedot ovat alustavia. Kilpailutuskalenterissa kerrotaan myös tulevista pienhankinnoista. 

Ulkoministeriö kiinnittää kehitysyhteistyöhankinnoissa erityistä huomiota myös korruption ehkäisyyn. Ministeriö on julkaissut korruptionvastaisen käsikirjan(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tarkemmat selitykset eri menettelyistä löytyvät muun muassa Valtion hankintakäsikirjasta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) (2017), joka kuvaa kilpailuttamisen toteutusvaiheita ja suorittamista. Se on laadittu hankintaa tekevän yksikön lähtökohdista, mutta sitä voivat hyödyntää myös tarjoajat. 

Ulkoministeriö päivittää parhaillaan omaa hankintaohjeistustaan. 

Kehitysyhteistyöhön liittyviin periaatteisiin voi tutustua myös kahdenvälisen yhteistön käsikirjan Manual for Bilateral Programmes avulla. 

 

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa