Kehitysyhteistyön hankinnat

Kun ministeriö ostaa kehitysyhteistyövaroin palvelua, hankinta kilpailutetaan julkisista hankinnoista  ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisesti. Hallitustenvälisissä sopimuksissa voidaan myös sopia, että kumppanimaassa tehtävät hankinnat kilpailutetaan kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

Kosovolainen nainen kirjoittaa paperille kurssin järjestäjien seurassa.
63-vuotias Asime Tahiri on oppinut kirjoittamaan Mundesia-järjestön kursseilla. Kuva: Marja-Leena Kultanen / Kehitys-lehti

Kehitysyhteistyöhön liittyviä hankintoja ovat muun muassa erilaiset hankkeita koskevat konsulttipalvelut.

Suomen lakien mukaan kilpailutettavissa hankinnoissa noudatetaan vuonna 2017 voimaan tullutta lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Kansallinen kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoille on 60 000 euroa, mikä tarkoittaa, että tämän arvon ylittävät hankinnat kilpailutetaan hankintalain mukaisesti. Kansallisen kynnysarvon alle jäävät hankinnat eli niin kutsutut pienhankinnat ovat pääsääntöisesti hankintalain menettelysäännösten ulkopuolella. 

Kilpailutettavista hankinnoista ilmoitetaan laissa säädetyllä tavalla julkisten hankintojen Hilma-palvelussa(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Tulevia hankintoja listataan myös valtion kilpailutuskalenteriin(Linkki toiselle web-sivustolle.). Tiedot ovat alustavia. Kilpailutuskalenterissa kerrotaan myös tulevista pienhankinnoista. 

Ulkoministeriö on kilpailuttanut puitesopimuksen (Framework Agreement for Programme Planning), jonka kautta se voi tilata kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelupalveluita. Puitesopimustoimittaja on FCG Finnish Consulting Group 15.9.2021-15.9.2025. Tiedot vuonna 2022 tehdyistä toimeksiannoista löytyy täältä

Ulkoministeriö kiinnittää kehitysyhteistyöhankinnoissa erityistä huomiota myös korruption ehkäisyyn. 

Tarkemmat selitykset eri menettelyistä löytyvät muun muassa Valtion hankintakäsikirjasta (2017)(Linkki toiselle web-sivustolle.), joka kuvaa kilpailuttamisen toteutusvaiheita ja suorittamista. Se on laadittu hankintaa tekevän yksikön lähtökohdista, mutta sitä voivat hyödyntää myös tarjoajat. 

Ulkoministeriö päivittää parhaillaan omaa hankintaohjeistustaan. 

Kehitysyhteistyöhön liittyviin periaatteisiin voi tutustua myös kahdenvälisen yhteistyön käsikirjan avulla. 

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa