Korkeakouluharjoittelu

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot ulkomailla ottavat korkeakouluharjoittelijoita 2–3 kuukauden harjoitteluun. Edellytyksenä on, että opiskelija saa harjoittelua varten rahoitustukea joko oppilaitokseltaan tai joltakin UM:n hyväksymältä taholta.

Korkeakouluharjoittelijat ulkoasiainhallinnossa

Ministeriön yksiköt ja edustustot etsivät korkeakouluharjoittelijoita pääsääntöisesti ilmoittamalla harjoittelupaikoista akateemisten rekrytointipalvelujen Aarresaari-sivustolla(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Siksi harjoittelupaikkaa hakevan kannattaa ensin tarkistaa oman yliopistonsa tai laitoksensa harjoitteluasioista vastaavalta, onko sinne tullut harjoittelupaikkatarjouksia ulkoministeriöstä.

Rahoituksen saaneet voivat myös olla suoraan yhteydessä siihen UM:n yksikköön tai edustustoon, joka kiinnostaa harjoittelupaikkana.

Harjoittelulle ei ole määrättyä alkamisajankohtaa, vaan siitä samoin kuin tehtävänkuvasta sovitaan suoraan harjoittelupaikkaa tarjoavan yksikön tai edustuston kanssa.

Suomalaisen oppilaitoksen rahoituksella tuleville korkeakouluharjoittelijoille maksetaan Kelan työssäoloehdon täyttävä minimipalkka. Harjoittelutuen tulee olla suuruudeltaan noin 1 000 euroa/kk.

Kolmas kuukausi kokonaan ministeriön tai edustuston maksamana on mahdollinen.

Edustustot voivat rekrytoida ulkomaisia opiskelijoita tai ulkomailla opiskelevia suomalaisia asemamaan tasoisella korvauksella, jos opiskelija on saanut ulkomaisen oppilaitoksen rahoitustuen tai stipendin.

OPH:n (ent. CIMO) rahoittama harjoittelu edustustoissa

Ulkoministeriö ja Opetushallitus (OPH) rahoittavat yhdessä 30 harjoittelijaa Suomen edustustoihin vuosittain. Edustustoharjoittelu kestää 6 kuukautta.

Tarkemmat hakuohjeet Opetushallituksen verkkosivuilla(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Stipendiaatit

Edustustot ottavat myös harjoittelijoita, jotka ovat saaneet apurahan suoraan UM:n hyväksymältä taholta (ns. yleishyödyllinen säätiö tai yhdistys). Stipendiaatit eivät ole työsuhteessa edustustoon.

Stipendirahoitus ei ole tällä hetkellä käytössä ministeriössä Helsingissä, koska edellytämme tehtävien hoitoon virkasuhdetta.

Esimerkkejä korkeakouluharjoittelijoiden tehtävistä ulkoasiainhallinnossa

  • avustaminen yksikön operatiivisissa tehtävissä
  • vierailujen ja kokousten valmistelu
  • kokouksiin osallistuminen, kokousraportointi
  • aineistojen kokoaminen
  • muistioiden laatiminen
  • erilaiset projektiluontoiset selvitystyöt
  • erilaisten tutkimustulosten analysointi ja arviointi

Lisätietoja

Ulkoministeriön korkeakouluharjoitteluun liittyvät asiat: Nina Aksentjeff puh. +358 295 350 055

Edustustoissa tapahtuvaan harjoitteluun liittyvät asiat: Suvi-Marja Sallinen puh. +358 295 350 908 tai UMpaikaltapalkatut@formin.fi 

Kokemuksia harjoittelusta:

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa