Varainsiirtoluvat

Varainsiirtoluvat myöntää Suomessa ulkoministeriö. Tällä hetkellä lupamenettely on voimassa Pohjois-Koreaan kohdistuvassa tai sieltä tulevassa rahaliikenteessä. Iraniin kohdistuvassa tai sieltä tulevassa rahaliikenteessä käytössä olleesta lupa- ja ennakkoilmoitusmenettelystä luovuttiin 16.1.2016 alkaen.

Milloin varainsiirtolupaa tulee hakea?

Neuvoston asetuksen (EU) 2017/1509 21 artiklassa kielletään kaikki varainsiirrot Pohjois-Koreaan ja Pohjois-Koreasta, paitsi jos ne liittyvät asetuksessa lueteltuihin sallittuihin liiketoimiin.

Lupa tulee hakea ennakkoon kaikille yli 15 000 euron suuruisille varainsiirroille. Lupa voidaan myöntää muun muassa lailliseen kauppasopimukseen perustuvaan varainsiirtoon, elintarvikkeisiin, terveydenhuoltoon, lääketieteellisiin laitteisiin, maatalouteen tai humanitaarisiin tarkoituksiin liittyviin varainsiirtoihin sekä henkilökohtaisiin rahalähetyksiin jos varainsiirrolle ei ole asetuksesta johtuvaa estettä.

15 000 euron suuruiset tai sitä pienemmät varainsiirrot ovat sallittuja ilman ulkoministeriön myöntämää ennakkolupaa ja ainoastaan silloin, kun ne liittyvät asetuksessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Varainsiirtoluvan hakeminen

Lupaa hakee yleensä maksupalveluiden tarjoaja (pankki).

Varainsiirtolupahakemuksen tekemiseksi ole yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen pakotteet.um@formin.fi.

Lupaharkintaa varten sisällytä hakemukseen tiedot varainsiirron perustana olevasta liiketoimesta, esimerkiksi kauppasopimuksesta, johon maksu perustuu, varainsiirron määrästä, liikekumppanista, vietävän tuotteen loppukäyttäjästä ja sen taustoista, varainsiirtoon käytettävistä pankeista ja mahdollisista pohjoiskorealaisista kuljetus- ja muista vientiin liittyvistä yhtiöistä sekä ylipäänsä kaikista sellaisista seikoista, joilla voi olla merkitystä varainsiirron laillisuuden arvioimisessa.

Jos harkitset Pohjois-Koreaan kohdistuvia liiketoimia, ota huolellisesti selvää asiakkaastasi ja tuotteesi loppukäyttäjästä. Kaikenlaiset liiketoimet ovat kiellettyjä sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, jotka mainitaan asetuksen liitteenä olevassa luettelossa.

Varojen suoran luovuttamisen kiellon lisäksi kiellettyä on myös varojen tai taloudellisten resurssien välillinen luovuttaminen luettelossa mainitulle. Tämä tarkoittaa sitä, että vienti on kiellettyä myös silloin, jos siirrettävät varat taikka vietävä tavara, teknologia tai tietotaito päätyy välikäden kautta listatun tahon käyttöön tai hyödynnettäväksi.

Asiakkaan ja tuotteen loppukäytön selvittäminen on tärkeää vientiyrityksen oman riskienhallinnan kannalta.

Myös varainsiirtoluvan saamisen edellytyksenä on, että yritys on tehnyt riittävät selvitykset ja toimittaa ne ulkoministeriölle.

Tämän sivun sisällöstä vastaa