Twinning-hankkeet aiheittain

Energia

Liikenne

Oikeus- ja sisäasiat

Standardisointi, kauppa ja teollisuus

Talous ja sisämarkkinat

Telekommunikaatio

Terveys ja kuluttajansuoja

Ympäristö