Brexitin vaikutus yrityksiin

Siirtymäkaudella Britannia noudattaa täysimääräisesti EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisten sopimusten velvoitteita. Toisin sanoen Britannia osallistuu sisämarkkinoille ja tulliunioniin sekä noudattaa EU:n kauppasopimuksia ”jäsenmaan tapaan”. Britannia ei kuitenkaan enää osallistu päätöksentekoon tai eri elinten toimintaan EU:ssa.

Erosopimukseen on liitetty EU:n ja Britannian yhteinen poliittinen julistus tulevan suhteen elementeistä. Kaupan osalta se kattaa muun muassa tavarakauppaa, palvelukauppaa, investointeja, julkisia hankintoja, teollis- ja tekijänoikeuksia tai tasavertaisia kilpailuedellytyksiä koskevia aiheita. 

Tuleva suhde on tarkoitus neuvotella siirtymäkaudella, ja se on tarkoitus tulla voimaan siirtymäkauden jälkeen, aikaisintaan 1.1.2021 alkaen. 

Vaikka tulevasta suhteesta kaupan ja investointien osalta tulisi kunnianhimoinen, suhde ei tule vastaamaan sisämarkkinoiden etuja. Tämä tarkoittaa, että uusien esteiden syntyminen kauppaan ja investointeihin on väistämätöntä. Tulevan suhteen sopimuksella ei myöskään ratkaista kaikkia kauppaan ja investointeihin liittyviä kysymyksiä.

Siirtymäkauden päättymisestä seuraa näin ollen muutoksia kauppaan ja investointeihin. Muutoksia seuraa riippumatta siitä, saadaan tulevan suhteen sopimus aikaan tai ei. Lisätietoja siitä, miten muutoksiin voi valmistautua saa valtioneuvoston kanslian sivuilta.

Mahdollisesta tulevan suhteen sisällöstä annetaan lisätietoja myöhemmin. 

Ulkoministeriön tehtäviin kuuluvat muun muassa Euroopan unionin kauppapolitiikan valmistelu ja toimeenpano; kaupallis-taloudellisten kansainvälisten suhteiden sekä viennin ja investointien edistämisen viranomaispalvelut ulkomailla.