Brexitin vaikutus yrityksiin

EU ja Britannia saivat 24.12.2020 päätökseen neuvottelut kauppa- ja yhteistyösopimuksesta sekä sitä täydentävistä tietoturvaa ja ydinenergia-alan yhteistyötä koskevista sopimuksista. Sopimusta sovelletaan 1.1.2021 lähtien.

Moni asia muuttuu, kun Britannia eroaa EU:n sisämarkkinoilta ja tulliunionista 1.1.2021. EU ja Britannia eriytyvät kahdeksi eri sääntely- ja oikeusalueeksi. EU:n ja Britannia uusi suhde on selvästi aiempaa etäisempi, mikä tarkoittaa muun muassa paperityön lisääntymistä sekä uusia kustannuksia kaupan käynnissä EU:n ja Britannian välillä. Vaikka kauppa- ja yhteistyösopimus on kattava ja se tarjoaa muun muassa tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn osapuolten markkinoille tietyille tuotteille, sopimus ei korvaa sisämarkkinoita. Tavaroiden, palveluiden, ihmisten ja pääomien vapaa liikkuvuus lakkaa 1.1.2021 lähtien. Kaupan käyntiin EU:n ja Britannian välillä seuraa näin ollen merkittäviä muutoksia sopimuksen aikaansaamisesta huolimatta.

Yksittäiselle yritykselle koituvat muutokset riippuvat muun muassa yrityksen toimialasta, sijaintipaikasta tai roolista tuotantoketjussa. Osa muutoksista on tuotekohtaisia.

Lisätietoja:

EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimus

Tietoa sopimuksesta (pääosin englanniksi)

Valtioneuvoston kanta ja sopimuksen keskeinen sisältö kirjelmässä UJ 50/2020 - U 55/2020 (pdf)

Euroopan komission Verotuksen ja tulliliiton pääosaston lista useimmin esitetyistä kysymyksistä (englanniksi)

Britannian varautumissivut:

Gov.uk/uebusiness

Gov.uk/transition

Lisätietoja VNK:n verkkosivulta: Brexitin vaikutukset yrityksiin 

Lisätietoja Tullin verkkosivulta: Brexit yrityksille 

Tullin brexit-tukipuhelin auttaa ma-pe klo 9-11:  +358 295 521 008.

Numeroon voi jättää myös soittopyynnön.

Lisäksi Tulli antaa yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi.