Osastopäällikkö, Eurooppa-osasto

Faksi

  • +358 9 160 555 355

Sähköpostiosoite

  • EUR-01@formin.fi
Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve
Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve
Osastopäällikkö
  • +358 295 350 224
Veikko Kiljunen
Virkamiessihteeri
  • +358 295 350 101
Verena Kortelainen
Johdon sihteeri
Johdon sihteeri

Apulaisosastopäällikkö, Eurooppa-osasto

Sähköpostiosoite

  • EUR-02@formin.fi
Olli Kantanen
Olli Kantanen
Apulaisosastopäällikkö
  • +358 29 535 0359
Virva Pekkola
Osastosihteeri
Hallintovastaava
  • +358 295 350 923

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.