Osastopäällikkö, Eurooppa-osasto

Faksi

  • +358 9 160 555 355

Sähköpostiosoite

  • EUR-01@formin.fi
Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve
Osastopäällikkö
  • +358 295 350 224
Leo Svahnbäck
Virkamiessihteeri
  • +358 295 350 721

Apulaisosastopäällikkö, Eurooppa-osasto

Sähköpostiosoite

  • EUR-02@formin.fi
Olli Kantanen
Apulaisosastopäällikkö
  • +358 29 535 0359
Leila Aitavaara
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri
Hallintovastaava
  • +358 295 350 145
Outi Hella
Johdon sihteeri
  • +358 295 350 554
Eija Pöyhönen Rivera
Hallinnollinen avustaja
Hallintovastaava
  • +358 295 350 430

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.