Afrikka-strategian työstäminen

Afrikka-strategiaprosessi käynnistyi vuoden 2020 alussa ulkoministeriön ja muun valtionhallinnon sisäisillä valmisteluilla.  Keväällä ja kesällä 2020 strategiaa on valmisteltu valtionhallinnon teemakohtaisissa työryhmissä, ja syksyn 2020 aikana kuullaan sidosryhmien näkemyksiä. Strategian on määrä valmistua loppusyksystä 2020.

Strategiaa kehitetään erityisesti neljän keskeisen teeman kautta:

  • rauha ja turvallisuus
  • kauppa ja talous
  • ilmasto, ympäristö ja luonnonvarat
  • koulutus ja osaaminen

Poikkileikkaavasti valmistelussa huomioidaan muun muassa nuoriso, naisten asema ja muuttoliikkeeseen liittyvät kysymykset ja Suomen ulkopolitiikan arvopohjaisuus (ihmisoikeudet, demokratia, oikeusvaltio ja tasa-arvo).

Strategiaa kehitetään yhdessä

Strategiaprosessi on kokonaisuudessaan osallistuva ja keskusteleva. Syksyllä 2020 järjestetään viisi sidosryhmätilaisuutta, joissa kuullaan kansalaisyhteiskunnan, elinkeinoelämän, tiede- ja tutkimusyhteisön sekä nuorten näkemyksiä strategian teemoista.

Afrikka-strategiasta keskustellaan lisäksi ministereiden tapaamisissa afrikkalaisten kollegojen kanssa, Suomen Afrikan edustustojen tapaamisissa, Afrikan maiden Suomen edustustojen kanssa ja Suomen afrikkalaisdiasporan kanssa.

Strategian valmistelusta vastaa laaja ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Johanna Sumuvuori. Ohjausryhmän jäseninä on kaikkien ministeriöiden edustajia.