Afrikka-strategian työstäminen

Afrikka-strategiaprosessi käynnistyi vuoden 2020 alussa ulkoministeriön ja muun valtionhallinnon sisäisillä valmisteluilla. Keväällä ja kesällä 2020 strategiaa valmisteltiin valtionhallinnon teemakohtaisissa työryhmissä, ja syksyn 2020 aikana kuultiin sidosryhmien näkemyksiä. Strategia valmistui maaliskuussa 2021.

Strategiaa kehitettiin erityisesti neljän keskeisen teeman kautta:

  • rauha ja turvallisuus
  • kauppa ja talous
  • ilmasto, ympäristö ja luonnonvarat
  • koulutus ja osaaminen

Poikkileikkaavasti valmistelussa huomioitiin muun muassa nuoriso, naisten asema, muuttoliikkeeseen liittyvät kysymykset ja Suomen ulkopolitiikan arvopohjaisuus (ihmisoikeudet, demokratia, oikeusvaltio ja tasa-arvo).

Strategiaa kehitettiin yhdessä

Strategiaprosessi oli kokonaisuudessaan osallistava ja keskusteleva. Syksyllä 2020 järjestettiin viisi sidosryhmätilaisuutta, joissa kuultiin kansalaisyhteiskunnan, elinkeinoelämän, tiede- ja tutkimusyhteisön sekä nuorten näkemyksiä strategian teemoista.

Afrikka-strategiasta keskusteltiin lisäksi ministereiden tapaamisissa afrikkalaisten kollegojen kanssa, Suomen Afrikan edustustojen tapaamisissa, Afrikan maiden Suomen edustustojen kanssa ja Suomen afrikkalaisdiasporan kanssa.

Strategian valmistelusta vastasi laaja ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Johanna Sumuvuori. Ohjausryhmän jäseninä on kaikkien ministeriöiden edustajia.