Kansainväliset siviilikriisinhallintatehtävät

Suomi osallistuu kansainväliseen siviilikriisinhallintaan pääasiassa lähettämällä asiantuntijoita Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen operaatioihin.

Siviilikriisinhallintaoperaatioilla pyritään vahvistamaan yhteiskunnille tärkeitä toimintoja kriisialueilla ja muilla alueilla, joilla on tarvetta ulkopuoliselle avulle.

Siviilikriisinhallinnan keskeisiä toiminta-aloja ovat poliisitoiminnan, oikeuslaitoksen, rajavartioinnin, tullilaitoksen, vankeinhoitolaitoksen sekä muun hallinnon kehittäminen.

Vastaavasti operaatioihin lähetettäviä asiantuntijoita ovat muun muassa poliisit, tuomarit, syyttäjät, vanginvartijat, rajavartijat, tulliviranomaiset, ihmisoikeus- ja tasa-arvoasiantuntijat sekä hallintoasiantuntijat.

Operaatioiden tehtävät voivat koskea myös rauhan- tai tulitaukosopimusten valvontaa sekä vähemmistökysymysten ja demokratian edistämistä.

Yhä useammin kyse on myös kohdemaan turvallisuussektorin (armeija, poliisi, rajavartiolaitos, tulli jne.) laajemmasta uudistamisesta.

Siviilikriisinhallinnan käytännön toiminta voi olla luonteeltaan kohdemaan viranomaisia tukevia tehtäviä, kuten tarkkailu- ja koulutustehtäviä. Lisäksi kyseeseen voivat tulla eri viranomaisten, kuten poliisin ja oikeuslaitoksen, toimintojen suoraa hoitamista (ns. sijaistamista).

Suomessa siviilikriisinhallintaan liittyviä asioita hoidetaan ulko-, sisä- ja oikeusministeriön yhteistyönä. Kuopiossa toimiva sisäasiainministeriön alainen Kriisinhallintakeskus (Crisis Management Centre, CMC) vastaa asiantuntijoiden koulutuksesta ja rekrytoinnista sekä siviilikriisinhallintaan liittyvästä tutkimuksesta.

Suomen lähettämien asiantuntijoiden määrä on kasvanut selvästi viime vuosina.

Avoimia tehtäviä siviilikriisinhallintaoperaatioissa ja hakuohjeita

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa