Suomen humanitaarinen apu Ukrainaan

Suomi on antanut humanitaarista apua Ukrainaan yhteensä 37,7 miljoonaa euroa vuosina 2022-2023. Ukrainalaisten akuuttiin hätään vastataan muun muassa ruoka-avulla, terveyspalveluilla ja hätämajoituksella. Ukraina on Suomen suurin humanitaarisen tuen kohdemaa.

Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa on aiheuttanut valtavaa tuhoa ja kärsimystä. YK:n arvion mukaan lähes 18 miljoonaa ihmistä – lähes puolet maan väestöstä – tarvitsee humanitaarista apua. Lievittääkseen inhimillistä kärsimystä ja vahvistaakseen maata sodan keskellä Suomi on antanut Ukrainaan 13 miljoonaa euroa humanitaarista apua vuonna 2023. Vuosina 2022-2023 Suomen humanitaarinen apu Ukrainaan on ollut yhteensä 37,7 miljoonaa euroa.

Kolmasosa Suomen vuoden 2023 humanitaarisesta avusta Ukrainaan kohdistuu YK:n humanitaarisen avun koordinaatiotoimiston OCHA:n Ukraina-rahastoon, joka on nopea, joustava ja strateginen humanitaarinen rahasto. OCHA:n Ukraina-rahastosta tuetaan suoraan muun muassa ruokaturvaa, terveyspalveluja ja hätämajoitusta sekä paikallisten järjestöjen avustustyötä.

Tärkeitä kumppaneita Suomelle ovat myös Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) ja Maailman ruokaohjelma (WFP). Suomi on kohdentanut vuoden 2023 tuesta Punaisen Ristin kansainvälisen komitean Ukraina-hätäapuoperaatioon 2,5 miljoonaa euroa. ICRC yhdessä Ukrainan Punaisen Ristin kanssa (URCS) avustaa ihmisiä heidän perustarpeissaan ja antaa teknistä- ja materiaalitukea iskuissa tuhoutuneen infrastruktuurin kunnostamiseksi sekä sähkön, veden ja terveyspalveluiden ylläpitämiseksi. Suomen Punainen Risti tukee operaatiota raha-avulla sekä tarpeiden mukaisesti materiaaliavulla ja lähettämällä avustustyöntekijöitä.

Maailman ruokaohjelma WFP:n työ keskittyy käteisapuun, mutta etenkin lähellä taistelulinjoja se jakaa myös ruoka-apua sekä muun muassa hygieniatarvikkeita ja lääkintämateriaalia. Suomi tukee WFP:n työtä Ukrainassa 2,9 miljoonalla eurolla vuonna 2023.

Lisäksi humanitaarista apua vievät perille suomalaiset kansalaisjärjestöt, joiden työ keskittyy muun muassa ruokaturvaan, psykososiaaliseen tukeen sekä koulutukseen. Suomen avussa painotetaan kaikkein haavoittuvimpien, erityisesti vammaisten henkilöiden, auttamista.

Ukrainaan kohdistetun avun globaalit vaikutukset

Venäjän hyökkäyssodalla on myös kauaskantoisia globaaleja vaikutuksia. Hyökkäyksen aiheuttamat vientiongelmat ovat heikentäneet ruokaturvaa entisestään monissa maissa, jotka olivat aiemmin riippuvaisia Venäjältä ja Ukrainasta tuodusta viljasta. 

Tukemalla Maailman ruokaohjelma WFP:n Mustanmeren viljasopimuksen toimeenpanoa Suomi on tukenut välillisesti Ukrainaa sekä viljan hinnanvaihtelusta kärsiviä köyhimpiä maita. Suomen tuki viljakuljetuksille on 5 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Viljakuljetusten ansiosta myös Maailman ruokaohjelma WFP on pystynyt toimittamaan humanitaarista apua ruokakriisistä pahimmin kärsiviin maihin. Suomen tuella WFP on ostanut Ukrainalta viljaa, jonka se myllää, tullaa ja kuljettaa eteenpäin esimerkiksi Afrikan sarven alueelle.

Sopimuksen ansiosta Ukrainasta saatiin vietyä kesäkuun 2022 jälkeen yli 32 miljoonaa tonnia viljaa. Venäjä ilmoitti vetäytyvänsä Mustanmeren viljasopimuksesta heinäkuussa 2023.

Vuoden 2022 Ukraina-tuki

Suomi myönsi Ukrainaan vuoden 2022 aikana yhteensä 24,7 miljoonaa euroa humanitaarista apua. Tukeen kuuluivat:

  • YK:n humanitaarisen avun koordinaatiotoimiston OCHA:n hallinnoima Ukraina-korirahastoon, 8 miljoonaa euroa
  • Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) Ukraina-operaatio, 3 miljoonaa euroa. ICRC:n operaation tuki suuntautui terveyssektorille, ruokaturvaan, vesihuoltoon sekä suojeluun. Lisäksi Suomi tuki ICRC:n operaatiota Ukrainassa miljoonalla eurolla Suomen Punaisen Ristin (SPR) toimittaman raha- ja materiaaliavun kautta.
  • YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveysjärjestö UNFPA:n humanitaarinen toiminta Ukrainassa, 2 miljoonaa euroa. Venäjän hyökkäyksen ja laajamittaisen pakkomuuton takia seksuaalinen väkivalta on yleistynyt ja lisääntymisterveyteen liittyvät riskit kasvaneet. Apua kohdistettiin etenkin seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn ja uhrien tukemiseen.
  • YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR) Ukraina-operaatio, 4,2 miljoonaa euroa. UNHCR työskentelee tiiviisti Ukrainan hallituksen ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä ylläpitää hätäapu- ja suojatarvikevarastoja eri puolilla Ukrainaa. Lisäksi Suomi tuki UNHCR:n operaatiota Moldovassa miljoonalla eurolla – Ukrainan sodan seurauksena Moldovaan on saapunut suuri määrä ukrainalaista pakolaista ja naapurimaan sisäinen kestokyky on jatkuvasti lisääntyvän ihmismäärän vuoksi ollut kriittinen
  • WFP:n Ukraina-operaatio, 5 miljoonaa euroa. Ruoka-apu on yksi akuuteimmista tarpeista ja arviolta joka toinen kotitalous kärsii ruokaturvattomuudesta Ukrainan etelä- ja itäosissa.
  • YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien kumppanuusrahasto UNPRPD, 0,5 miljoonaa euroa. Tuki kohdistui Ukrainan sotaa paenneiden vammaisten henkilöiden auttamiseen Moldovassa ja Georgiassa.

Tämän sivun sisällöstä vastaa