Vietnamin ja Suomen yhteistyö painottuu yksityisen sektorin tukemiseen

Suomi on tukenut Sapan alueella kalanviljelyn tutkimista jo yli vuosikymmenen. Kirjolohi on nykyään tärkeä proteiinin- ja tulonlähde paikallisasukkaille. Kuvassa Suomen ja Vietnamin instituutioiden tutkijat tarkastavat kala-altaita. Kuva: Research Institute for Aquaculture

Vietnam on onnistunut merkittävästi vähentämään köyhyyttä. Äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä on laskenut noin kolmeen prosenttiin, kun se vielä 1990-luvun alkupuolella oli yli 50 prosenttia. Vietnamista tuli alemman keskitulotason maa vuonna 2010. Vietnam pyrkii kehittymään ylemmän keskitulotason maaksi vuoteen 2025 mennessä. Köyhyys keskittyy tänä päivänä maaseudun syrjäisille alueille, ja kaupunkien asukkaiden tulotaso on maan keskiarvoa huomattavasti korkeampi.

Nopea talouskehitys ja kaupungistuminen ovat tuoneet mukanaan myös ongelmia. Ilman ja veden saasteet, puutteellinen jätteidenkäsittely ja ruoan turvallisuus huolestuttavat kansalaisia. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on elintärkeää Vietnamille, joka on yksi ilmastonmuutoksesta eniten kärsivistä maista koko maailmassa.

Kaupallinen yhteistyö

Vietnamin talous on kasvanut viime vuosikymmeninä nopeasti, ja talouskasvun ennustetaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Maa on avautunut vauhdilla kansainväliselle kaupalle. Vietnamissa toimii useita suomalaisia yrityksiä, joista osalla on maahan perustettu yritys sekä vakituista toimintaa.

Kaupallisissa hankkeissa on hyödynnetty kehitysyhteistyön pohjalta syntyneitä suhteita. Potentiaalisia aloja kaupalliselle yhteistyölle ovat mm. kiertotalous, ilmastoratkaisut, koulutussektori sekä kestävä metsätalous. Viime aikoina erityisesti energiasektorilla on nähty useita yhteistyön mahdollisuuksia.

Vietnam on yksi Developing Markets Platform (DevPlat) -alustan(Linkki toiselle web-sivustolle.) kohdemaista. DevPlat auttaa suomalaisyrityksiä ja niiden kumppaneita kansainvälistymään kehittyville markkinoille, hyödyntämään globaalia kehitysrahoitusta ja ottamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet osaksi liiketoimintaansa. Maakohtaisilla hankkeilla voidaan tukea kestävän kehityksen mukaista innovaatiotoimintaa ja -kumppanuuksia Vietnamissa.

Vietnam on myös yksi PIF-rahoituksen (Investointituki kehitysmaille) kohdemaista. Suomella on voimassa oleva kahdenvälinen investointitukisopimus Vietnamin kanssa. Tuen tavoitteena on edistää julkisia hankkeita suomalaista teknologiaa ja osaamista hyödyntämällä.

Vietnamissa on meneillään viisi valtion virastojen välistä hanketta. Suomalaisista virastoista mukana ovat Ilmatieteen laitos, Geologian tutkimuskeskus GTK, Ruokavirasto ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Hankkeiden teemoina ovat ilmanlaatu ja ennusteet, sääpalveluiden kehittäminen, vesivarojen kestävä hallinto, kylmän veden kalan ruokaketjun laatujärjestelmän kehittäminen ja metsävarojen kestävyys. Kaikissa hankkeissa painotetaan talouden ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.

Tuloksia

Suomen ja Vietnamin vesialan yhteistyö alkoi 1980-luvun puolivälissä. Kehitysyhteistyön ansiosta miljoonat ihmiset saavat nyt puhdasta juomavettä, joka Hanoissa tunnetaan Suomi-veden nimellä.

Vietnamin innovaatiojärjestelmän kehittämistä tukeva Innovaatiokumppanuusohjelma (2014–2018) paransi yrittäjyys- ja innovaatiokoulutusta ja kasvuyritysten tukea. Se tuki innovaatiotoiminnalle keskeisten kansallisten, paikallisten sekä kansainvälisten verkostojen vahvistumista. Ohjelma lisäsi myös yhteistyötä valtionhallinnon, tutkimuslaitosten, yrityskiihdyttämöjen ja muiden ekosysteemin kehittäjien sekä yritysten välillä.

Yhteistyöhankkeiden ansiosta myös Vietnamin metsävarojen hallinta ja metsiä koskeva tiedonsaanti ovat parantuneet. Metsätietojärjestelmähankkeen (2013–2018) puitteissa kehitettiin maanlaajuinen metsätietojärjestelmä, jota Vietnamin metsähallinto hyödyntää alan seurannassa, päätöksenteossa ja raportoinnissa. Luonnonvarakeskuksen vuonna 2021 aloittama puutuoteteollisuuden arvoketjujen kehityshanke vie järjestelmän käyttöönottoa ja koulutusta eteenpäin.

Team Finland -yhteistyö

Suomella on Vietnamissa vahva Team Finland -verkosto, jolla on toimipisteet kahdessa eri kaupungissa, Hanoissa ja Ho Chi Minh Cityssä.  Edustusto tekee tiivistä yhteistyötä Business Finlandin kanssa. Suomen kunniakonsuli Vietnamissa edistää niin ikään Team Finland -tavoitteita.

Team Finland -verkosto Vietnamissa(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Tämän sivun sisällöstä vastaa