Kansainvälinen yhteistyö korruption, rahanpesun sekä terrorismin rahoituksen estämiseksi

Kehitysyhteistyön valvonta ja riskienhallinta ovat osa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä korruption, rahanpesun sekä terrorismin rahoituksen estämiseksi.

Suomi on jäsenenä useissa kansainvälisissä korruptionvastaisissa yleissopimuksissa. Lisäksi kehitysyhteistyötä ohjaavat OECD:n korruption vastaiset ohjeet vuodelta 2016.

Kansainväliset järjestöt ovat arvioinneissaan antaneet suosituksia siitä, mihin korruptionvastaisiin toimiin Suomen olisi vielä ryhdyttävä. Valtioneuvoston korruption vastainen strategia(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja siihen liittyvä toimenpideohjelma on laadittu vuosille 2021–2023.

Kehitysyhteistyöllä myös tuetaan korruption ennaltaehkäisyä. Hyvää hallintoa voidaan edistää muun muassa vahvistamalla parlamentin ja viranomaisten valvontaroolia sekä parantamalla julkisen tiedon saatavuutta ja kansalaisten mahdollisuuksia vaatia tietoa kehitysohjelmien tuloksista ja resursseista.

Tämän sivun sisällöstä vastaa