UKK: Matkustaminen korona-aikana

Tietoa ja ohjeita matkustamisesta korona-aikana.

Matkustaminen Suomesta ulkomaille

Voinko matkustaa ulkomaille?

Liikkumisvapaus on Suomessa perustuslaillinen oikeus, eikä ketään voida kieltää matkustamasta ulkomaille. Koronavirus on edelleen riski ja pandemiatilanne voi muuttua äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti. Rajoitukset vaihtelevat maittain.

Ulkoministeriön mahdollisuudet auttaa pulaan joutunutta pandemiatilanteessa on rajallinen. Ota matkavakuutus ja tarkista sen kattavuus myös pandemiatilanne huomioiden.

Lue maakohtaiset matkustustiedotteet. On hyvä myös huomata, että jotkut maat rajoittavat edelleen maahan saapuvaa matkustajaliikennettä ja voimassa voi olla esimerkiksi poikkeuksellisia viisumisäännöksiä. Varmista ajantasaiset maahantulosäännökset kohdemaasi viranomaisilta.

Matkapäätöksen tekee aina matkailija itse. Jos päätät matkustaa, tee aina matkustusilmoitus(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Tällöin ulkoministeriö on tietoinen oleskelustasi kohdemaassa ja voi hätä- tai kriisitilanteessa olla tarvittaessa sinuun yhteydessä. 

Matkustan ulkomaille. Mitä minun tulee huomioida?

Ota huomioon, että pandemian johdosta eri maissa toteutettavat rajoitukset voivat muuttua nopeasti. Matkustaessasi, muista vähintään seuraavat asiat:

Matkustusilmoitus

Matkustusilmoitus kannattaa tehdä aina matkustaessa ulkomaille, koska tällä tavoin UM voi tarvittaessa olla yhteydessä sinuun. Voit tehdä ilmoituksen myös ulkomailla ollessasi.

Matkavakuutus

Ulkoministeriö suosittelee aina ottamaan matkavakuutuksen. Kannattaa tarkistaa, että vakuutus on tarpeeksi kattava myös pandemiatilanteessa.

Maahantulosäännökset ja maakohtaiset rajoitukset

Jotkut maat rajoittavat maahan saapuvaa matkustajaliikennettä ja voimassa voi olla myös esimerkiksi poikkeuksellisia viisumisäännöksiä. Varmista ajantasaiset maahantulosäännökset aina kohdemaan viranomaisilta.

Suomen suurlähetystöjen verkkosivuilla on tietoa kyseisen maan koronatilanteesta, siihen liittyvistä rajoituksista ja määräyksistä sekä linkkejä maan paikallisviranomaisten verkkosivuille.

Tietoa eri maiden rajoituksista löytyy myös esimerkiksi näiltä Euroopan komission sivustoilta:

Voit kääntyä myös kohdemaasi Suomessa olevan suurlähetystön puoleen: Ulkovaltojen edustustot Suomessa

Joillain mailla saattaa olla käytössä karanteenimääräyksiä, joita on noudatettava. Karanteeneja voidaan ulkomailla määrätä eri perustein kuin Suomessa. Ulkona liikkumista voidaan yllättäin rajoittaa ja hengityssuojainten käyttö voi olla pakollista. Myös lentoyhtiöillä ja lentokentillä saattaa olla vaatimuksia suojainten käytöstä. Lentokentälle tai lennolle pääsyn edellytyksenä voi joissain maissa olla myös kuumeen mittaus tai negatiivinen koronavirustesti.

Pandemiatilanteen takia maahanpääsyn edellytyksenä voi olla koronarokotustodistus ja/tai todistus jo sairastetusta koronasta sekä negatiivinen koronatestitulos. Ota huomioon, että myös testitulosten kelpoisuusaikaa koskevat vaatimukset vaihtelevat maittain. Joissakin maissa vaaditaan myös etukäteen esimerkiksi terveystietolomakkeen täyttämistä. Useimmissa maissa todistuksia edellytetään maan omilla kielillä tai englanniksi.

Matkalle lähtijän tulee itse selvittää todistuksiin liittyvät vaatimukset.

Maan sisällä voi olla rajoituksia lentoliikenteessä ja muussa julkisessa liikenteessä. Lentokenttätoiminnassa sekä kauttakulkuliikenteessä voi olla erilaisia ehtoja ja asiakirjavaatimuksia.

Rajoitusten rikkomisesta saattaa seurata rangaistuksia.

Ota huomioon, että palveluiden saaminen voi olla joissain maissa rajoitettua ja esimerkiksi ravintolat voivat edellyttää koronatodistusta tai hengistyssuojaimien käyttöä

Terveydenhuolto ja terveyteen liittyvät määräykset

Sairaustapauksessa hoitoon pääsy ulkomailla voi paikallisen terveydenhuollon kuormittumisen vuoksi olla vaikeaa.

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Osassa maita voidaan edellyttää hengityssuojaimien käyttöä, koronatestiä tai karanteenia.

Olen matkustamassa ulkomaille. Mistä löydän tietoa kohdemaani maahantulosäännöksistä ja koronarajoituksista?

Suomen suurlähetystöjen verkkosivuilla on tietoa kohdemaasi koronatilanteesta, siihen liittyvistä rajoituksista ja määräyksistä sekä linkkejä kyseisen maan paikallisviranomaisten verkkosivuille.

Tietoa eri maiden rajoituksista löytyy myös esimerkiksi näiltä Euroopan komission sivustoilta:

Voit kääntyä myös kohdemaasi Suomessa olevan suurlähetystön puoleen: Ulkovaltojen edustustot Suomessa

Matkani kulkee useamman maan kautta. Mitä asioita minun pitäisi ottaa huomioon?

Matkustusrajoitukset ja määräykset vaihtelevat maittain, ja on tärkeää ennen matkalle lähtöä selvittää kunkin maan rajoitukset ja määräykset erikseen. Samoin lentoyhtiöiden vaatimukset voivat vaihdella, joten ne on syytä tarkistaa etukäteen, myös välilaskujen osalta.

Matkustaminen ulkomailta Suomeen

Olen matkustamassa Suomeen. Mistä löydän tietoa Suomen ajankohtaisista maahantulosäännöksistä?

Maahantulossa on palattu koronapandemiaa edeltävään tilanteeseen. Suomeen matkustettaessa vaadittavat asiakirjat voi tarkistaa Rajavartiolaitoksen sivuilta:

Korvausasiat ja  karanteeni

Korvaako vakuutus, jos matka jää tekemättä?

Vakuutuskorvausasioissa on käännyttävä oman vakuutusyhtiön puoleen. Vakuutusehtoja on erilaisia ja tällä hetkellä on erityisen tärkeää tarkistaa, että vakuutus on tarpeeksi kattava.

Vakuutuskorvauksen saaminen peruuntuneesta tai keskeytyneestä matkasta on asiakkaan ja vakuutusyhtiön välinen asia, eikä ulkoministeriö voi ottaa tähän kantaa, tai antaa asiasta myöskään todistuksia.

Vaikka matkanjärjestäjät ja vakuutusyhtiöt hyödyntävätkin ulkoministeriön matkustustiedotteita omissa peruutusehdoissaan ja korvauskäytännöissään, on tärkeää huomata, että matkustustiedotteita ei julkaista näitä tarkoituksia varten.

Perustietoa matkavakuutuksista löytyy vakuutus- ja rahoitusneuvonnan sivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Olen lomalla ulkomailla ja sairastuin/altistuin matkan aikana koronaan. Milloin voin palata Suomeen?

Jos sairastut, noudata paikallisviranomaisten ohjeita ja määräyksiä, sairaana ei pidä matkustaa. Ota huomioon, että esimerkiksi lennolle pääsemisen edellytyksenä voi olla negatiivinen koronatestitulos lentoyhtiön tai maan vaatimuksista riippuen. Ole tarvittaessa yhteydessä omaan matkanjärjestäjääsi tai vakuutusyhtiöösi.

Jos altistut, noudata paikallisviranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Ota huomioon, että sinut voidaan määrätä karanteeniin. Ole tarvittaessa yhteydessä omaan matkanjärjestäjääsi tai vakuutusyhtiöösi.

Voivatko Suomen viranomaiset auttaa, jos suomalainen matkailija määrätään maailmalla karanteeniin?

Kunkin maan viranomaiset noudattavat omaa lainsäädäntöään ja karanteenisäännökset ovat erilaisia eri maissa. Matkailijan on aina noudatettava kohdemaan viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä.

Hätätilanteessa matkailija voi olla yhteydessä Suomen suurlähetystöön tai ulkoministeriön päivystyskeskukseen. On hyvä kuitenkin huomata, että ulkoministeriö tai Suomen edustustot eivät voi vaikuttaa toisen valtion viranomaisen päätöksiin. Ulkoministeriön ja edustustojen mahdollisuudet auttaa pulaan joutunutta on pandemiatilanteessa rajallinen.