Saharan eteläpuolisessa Afrikassa Suomen tuki monipuolista

Alueellisen yhteistyön tukemisella Suomi vaikuttaa valtioiden rajat ylittäviin teemoihin. Itäisessä Afrikassa Suomi tukee alueellisen kaupan edistämistä, alueellista integraatiota ja rauhanvälitystä. Eteläisessä Afrikassa Suomi keskittyy tieteen, teknologian ja innovaatioiden edistämiseen sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Uusiutuvaa energiaa ja työpaikkoja

Suomen tukema Energy and Partnership Programme (EEP) on tuonut uusiutuvan energian yli 900 000 kotitalouden ulottuville eteläisessä ja itäisessä Afrikassa. Samalla ohjelman tuella on luotu yli 8 000 työpaikkaa vuosina 2010–2017. 

Vuodesta 2018 lähtien EEP on toiminut rahastona, jota hallinnoi Pohjoismainen kehitysrahasto NDF. Viidessätoista Afrikan maassa toimivan rahaston tavoitteena on torjua ilmastonmuutosta ja lisätä uusiutuvan energian saatavuutta sekä parantaa energiatehokkuutta. Samalla luodaan työtä ja taloudellista toimeliaisuutta, erityisesti naiset ja nuoret huomioiden. 

Toteuttajat ovat pääasiassa yksityisiä yrityksiä. Myös kansalaisjärjestöt ovat saaneet tukea. Rahoitettavat hankkeet valitaan avoimella haulla. Keskeistä valinnassa on hankkeen laatu ja se, että hankkeissa saatuja oppeja voidaan hyödyntää myös muissa energiasektorin hankkeissa alueella. 

Suomen osuus EEP-rahastossa on 15 miljoonaa euroa vuosina 2018–2022.  Rahastossa ovat mukana omalla rahallaan myös NDF sekä Itävalta.

Lisätietoja ohjelmassa rahoitetuista hankkeista ja niiden saavutuksista (englanniksi)(Linkki toiselle web-sivustolle.)

EEP-ohjelmaa käsitteleviä tutkimuksia ja tulosraportteja (englanniksi)(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Vuonna 2019 käynnissä olevat alueelliset hankkeet, joita Suomi rahoittaa yli miljoonalla eurolla: