Kehitysyhteistyön rahoituspäätökset

Päätösten tiedot julkaistaan ulkoministeriön Openaid.fi-verkkosivustolla.

Rahoituspäätöksissä kerrotaan muun muassa hankkeen/ohjelman kuvaus, kohdemaa, tavoitteet, toimiala, tuen tyyppi, sekä rahoituspäätöksen päivämäärä ja summa. Kaikista rahoituskohteista ei ole saatavilla kaikkia tietoja.

Tiedot valtionavustusten päätöksistä julkaistaan tutkiavustuksia.fi-sivustolla.(Linkki toiselle web-sivustolle.) Valtionavustuksina myönnetään muun muassa kehitysyhteistyövaroja kansalaisjärjestöjen hankkeisiin ja ohjelmiin.

Suomen julkisen kehitysyhteistyön raportointi noudattaa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n kehitysapukomitean kansainvälisiä määritelmiä ja luokitteluja (englanniksi).(Linkki toiselle web-sivustolle.) OECD kokoaa ja julkaisee kansainvälisesti vertailukelpoiset tiedot määrärahojen käytöstä vuosittain.

Ulkoministeriö on sitoutunut hallinnon ja datan avoimuuteen. Avoimuus ja läpinäkyvyys parantavat kehitysyhteistyön tuloksellisuutta, vähentävät riskejä väärinkäytöksiin ja korruptioon sekä vahvistavat tilivelvollisuutta ja omistajuutta kehittyvissä maissa.

Tämän sivun sisällöstä vastaa