Kansallinen turvallisuusviranomainen

Suomessa kansallisena turvallisuusviranomaisena (National Security Authority, NSA) toimii ulkoministeriö, joka ohjaa kansallista toimintaa ja vastaa muun muassa kansainvälisten tietoturvallisuussopimusten valmistelusta.

Käsi leimaa kulkukorttia lukijaan.
Kuva: Adobe


Kansallinen turvallisuusviranomainen Suomessa

Kansallinen turvallisuusviranomainen (National Security Authority, NSA) toimii erillisenä yksikkönä ulkoministeriössä valtiosihteerin alaisuudessa.

Kansallisen turvallisuusviranomaisen tehtävä on kansainvälisen tietoturvallisuusvelvoitelain mukaisesti ohjata ja valvoa, että Suomelle toimitettu kansainvälinen turvallisuusluokiteltu tieto suojataan ja sitä käsitellään asianmukaisesti.

Suojaus- ja käsittelyohjeet perustuvat velvoitteisiin, joita Suomella on sekä EU:n turvallisuussääntöjen että kahden- ja monenvälisten tietoturvallisuussopimusten johdosta.

Sopimukset luovat puitteet Suomelle ja suomalaisyrityksille osallistua hankkeisiin, jotka edellyttävät turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamista.

Kansallinen turvallisuusviranomainen

  • koordinoi määrättyjen kansallisten turvallisuusviranomaisten toimintaa ja työskentelee yhteistyössä niiden kanssa.
  • antaa kansainväliset henkilöturvallisuustodistukset (Personnel Security Clearance, PSC) ja yritysturvallisuustodistukset (Facility Security Clearance, FSC) sekä käsittelee vierailulupapyynnöt (Request for Visit, RfV). FSC- ja RfV-kysymyksissä ota yhteys NSA@govsec.fi.

Palvelut ja yhteystiedot:

Tietoturvallisuussopimukset

Euroopan unionin neuvosto: Turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevat säännöt

Määrätyt kansalliset turvallisuusviranomaiset Suomessa (Designated Security Authority, DSA)

Puolustusministeriö, pääesikunta ja suojelupoliisi toimivat määrättyinä turvallisuusviranomaisina (Designated Security Authority, DSA), joille on jaettu omat vastuualueet kansallisen turvallisuusviranomaisen kokonaisvastuukentästä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toimii määrättynä tietoliikenneturvallisuusviranomaisena (National Communication Security Authority, NCSA) niissä tapauksissa, joissa on kyse teknisestä tietoturvallisuudesta ja tietoliikenteen turvallisuudesta.

Määrättyjen kansallisten turvallisuusviranomaisten verkkosivut: