Pakotesäädösten hakuohje

Pakoteasetukset ja -päätökset löytyvät Euroopan unionin virallisesta lehdestä.

Pakoteasetukset ja -päätökset löydät Euroopan unionin virallisesta lehdestä(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Asetukset ja päätökset ovat haettavissa, uusimmat säädökset pienellä viiveellä, kaikilla EU:n virallisilla kielillä EUR-Lex-tietokannasta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Eur-Lex on EU:n oikeudellisten tekstien ja muiden julkisten asiakirjojen sivusto.

Pakotesäädösten haun voit tehdä esimerkiksi viitenumerolla, jonka löydät ulkoministeriön maakohtaisilta pakotesivuilta tai Euroopan ulkosuhdehallinnon ylläpitämästä listasta voimassa olevista pakotteista ulkosuhdehallinnon verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Suomalaisia taloudellisia toimijoita suoraan sitovat säännökset sisältyvät neuvoston asetuksiin. Klikkaamalla maakohtaisilla pakotesivuilla viitattujen asetusten numeroita pääset suoraan EUR-Lex-tietokantaan asetusten bibliografisiin tietoihin. 

Asetussivu näyttää sekä alkuperäisen säädöksen että listaa siihen tehdyt myöhemmät muutokset. Joistakin säädöksistä on tehty myös ns. konsolidoituja versioita, joissa säädökseen tehdyt muutokset on yhdistetty alkuperäiseen säädöstekstiin. Tämä tapahtuu kuitenkin vaihtelevalla viiveellä, minkä vuoksi on aina syytä tarkistaa bibliografisista tiedoista, onko asetusta muutettu viimeisemmän konsolidoinnin jälkeen.

Asevientikiellot ja maahantulorajoitukset perustuvat neuvoston päätöksiin, joihin löydät linkit niin ikään maakohtaisilta pakotesivuilta.

Eri säädösten bibliografiset tiedot löydät myös käyttämällä suoraan EUR-Lex-tietokannan hakutoimintoa(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Tämän sivun sisällöstä vastaa