Kansainväliset sopimukset

Suomen valtiota velvoittavat voimassa olevat kansainväliset sopimukset. Vieraiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdään sekä kahdenvälisiä että monenvälisiä sopimuksia. Kahdenväliset sopimukset on tehty kahden valtion tai valtion ja kansainvälisen järjestön välillä ja monenväliset sopimukset on tehty usean valtion kesken.

Vieraiden valtioiden kanssa tehdyt kahdenväliset ja monenväliset sopimukset

Ulkoministeriön julkaisusarjassa on julkaistu luettelot vieraiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyistä kahdenvälisistä ja monenvälisistä sopimuksista.

Valtiosopimukset Finlexissä

Finlex on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu. Finlexin valtiosopimukset-osio sisältää Suomen sopimukset vieraiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa sekä kattavan sopimuskortiston. Sopimuksia voi etsiä muun muassa nimillä.

Sopimukset joissa Suomi on tallettajana

Monenvälisen sopimuksen sopimuspuolet voivat nimetä valtiosopimukselle tallettajan, joka huolehtii sopimusprosessiin liittyvistä käytännön toimista.

Lue lisää: Sopimukset joissa Suomi on tallettajana