Tuki kansainvälisille kansalaisjärjestöille

Ulkoministeriö tukee kehitysyhteistyövaroin kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä (INGO), jotka ovat hallituksiin nähden poliittisesti ja hallinnollisesti riippumattomia sekä voittoa tuottamattomia järjestöjä. Ne tekevät vaikuttamis-, kampanja- ja asiantuntijatyötä sekä tuottavat palveluita kehittyvissä maissa yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Tuki on harkinnanvaraista valtionavustusta, johon sovelletaan Valtionavustuslakia 2001/688(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Tuen käyttöä ohjaavat avunantajien kansainvälisessä yhteistyössä sopimat normit kuten OECD:n kehitysapukomitea määrittelemät kriteerit kehitysyhteistyökelpoisuudesta.

Tukea saavalla kansainvälisellä kansalaisjärjestöllä tulee olla vahva asiantuntemus, kokemus sekä hyvät yhteistyösuhteet kehitysmaihin.

Tutustu INGO-tuen periaatteisiin ja kriteereihin: hakuohjeet englanniksi.