Kansainvälisten järjestöjen rekrytointisivuja

YK-järjestelmä

UN careers
UNjobs
FAO - Food and Agricultural Organization
IAEA - Kansainvälinen atomienergiajärjestö
IARC - International Agency for Research on Cancer
ICAO - Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö
ICC - International Computing Centre
ICSC - International Civil Service Commission
IFAD - Kansainvälinen maatalouden kehittämisrahasto
ILO - Kansainvälinen työjärjestö
IMF - Kansainvälinen valuuttarahasto
ITC - Kansainvälinen kauppakeskus
ITU - Kansainvälinen televiestintäliitto
OHCHR - Office of the United Nations High Comissioner for Human Rights
UN - Yhdistyneet kansakunnat
UN - Careers
UNAIDS - YK:n HIV/AIDS-ohjelma
UNCTAD - YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi
UNDP - YK:n kehitysohjelma
UNEP - YK:n ympäristöohjelma
UNESCO - YK:n kasvatus, tiede- ja kulttuurijärjestö
UNFCCC - Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus
UNFPA - YK:n väestörahasto
UNHCR - YK:n pakolaisjärjestö
UNICEF - YK:n lastenrahasto
UNIDO - YK:n teollistamisjärjestö
UNODC - YK:n huumeidenvalvontaohjelma
UNOV - United Nations Office at Vienna
UNU - YK:n yliopisto
UNV - United Nations Volunteers
UN Women - United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (YK:n naisten voimaannuttamis- ja tasa-arvojärjestö) 
WFP - Maailman elintarvikeohjelma
WHO - Maailman terveysjärjestö
WIPO - Maailman henkisen omaisuuden järjestö
WTO - World Trade Organization

Kansainvälisiä kehityspankkeja

ADB - Asian Development Bank (Aasian kehityspankki)
AFDP - African Development Bank (Afrikan kehityspankki)
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development (Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki)
ECDPM (Kehityshallinnon eurooppalainen keskus)
IDB - Inter-American Development Bank (Latinalaisen Amerikan kehityspankki) 
IFC - International Finance Corporation (Kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC)
NDF - Nordic Development Fund
WB - World Bank (Maailmanpankki)
The World Bank GroupIBRD | IDA | IFC | MIGA | ICSID

Humanitaarinen apu

ReliefWeb

Muut kansainväliset järjestöt

Amnesty International
CERN - European Laboratory for Particle Physics
CGIAR - Concultative Group on International Agricultural Research
COE - Euroopan neuvosto
EFI – European Forest Institute
EMBL - European Molecular Biology Laboratory
EPO - European Patent Office
ESO - European Southern Observatory
ESRF – European Synchrotron Radiation Facility
EU - Euroopan unioni
EU - Translation Services - Recruitment
ICC - Kansainvälinen rikostuomioistuin

ICJ – International Court of Justice
ICRC - International Committee of the Red Cross
ICTP – International Centre for Theoretical Physics
INTOSAI - International Organisation of Supreme Audit Institutions
IOM - International Organisation for Migration
IRMCT – International Residual Mechanism for Criminal Tribunals
NEA – Nuclear Agency in Paris
OECD - Organization for Economic Co-operation and Development 
OneWorld
OPCW – Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
OSCE - Organization for Security and Co-operation in Europe
Pohjoismaiden ministerineuvosto

Sustainable Energy for All (SEforALL)
WWF - World Wildlife Fund
 

 

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa