Twinning

Twinning-hankkeen toteuttajana voi olla julkisen hallinnon organisaatio tai komission valtuuttama muu julkinen toimija. Hankkeisiin voi osallistua itsenäisesti tai yhteistyössä toisen jäsenvaltion kanssa.

Twinning-hanketoimintaa säätelevät ohjeet ovat EU-komission laatimassa Twinning-manuaalissa ja sen liitteissä.

Uusittu Twinning-manuaali julkaistiin kesäkuussa 2017. Viimeisin versio (Twinning Manual Revision 2017 - Update 2022) on julkaistu syyskuussa 2022. Sitä sovelletaan 1.9.2022 jälkeen tarjouskierrokselle julkaistuissa hankkeissa sekä soveltuvin osin myös jo aiemmin käynnistyneissä hankkeissa.

Twinning-hankkeiden toteuttaja valitaan kaikille EU-maille avoimen tarjouskilpailun perusteella. Kukin jäsenmaa voi jättää vain yhden tarjouksen, minkä vuoksi pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa osoitteeseen twinning(at)formin.fi, jos suunnittelette tarjouksen jättämistä.

 

Tässä palvelussa myös