Sopimukset joissa Suomi on tallettajana

Monenvälisen sopimuksen sopimuspuolet voivat nimetä valtiosopimukselle tallettajan, joka huolehtii sopimusprosessiin liittyvistä käytännön toimista.

Tallettajan tehtäviin kuuluvat muun muassa

  • valtiosopimuksen alkuperäisen tekstin ja valtakirjojen tallettaminen
  • oikeaksi todistettujen jäljennösten laatiminen sopimustekstistä
  • sopimuksen allekirjoitusten vastaanottaminen
  • hyväksymis-, ratifioimis- tai liittymiskirjojen vastaanottaminen
  • tiedottaminen sopimuspuolille allekirjoituksista ja edellä mainittujen asiakirjojen tallettamisesta ja sopimuksen voimaantulosta.

Suomi tallettajana 15 monenkeskisessä sopimuksessa

1. Sopimus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelukomission erioikeuksista ja vapauksista (SopS 6/1999)

2. Sopimus koealueesta Kioton mekanismien soveltamiseksi energiahankkeissa Itämeren alueella (SopS 4/2004)

3. Yleissopimus Euroopan metsäinstituutista (SopS 90/2005)

4. Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus (SopS 2/2000)

Pohjoismaiden väliset sopimukset, joissa Suomi on tallettajana

5. Sopimus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä jäänmurtajien yhteistoiminnasta (SopS 36/1961)

 

Allekirjoitus

Voimaantulo

Tanska

20.12.1961

20.12.1961

Suomi

20.12.1961

20.12.1961

Norja

20.12.1961

20.12.1961

Ruotsi

20.12.1961

20.12.1961

6. Yhteistyösopimus Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä (SopS 28/1962)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

23.3.1962

13.4.1962

1.7.1962

Suomi

23.3.1962

15.6.1962

1.7.1962

Islanti

23.3.1962

29.6.1962

1.7.1962

Norja

23.3.1962

20.6.1962

1.7.1962

Ruotsi

23.3.1962

30.3.1962

1.7.1962

 

Muutos 1971 (SopS 21/1971)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

13.2.1971

17.2.1971

1.7.1971

Suomi

13.2.1971

14.5.1971

1.7.1971

Islanti

13.2.1971

27.5.1971

1.7.1971

Norja

13.2.1971

28.5.1971

1.7.1971

Ruotsi

13.2.1971

1.6.1971

1.7.1971

 

Muutos 1974 (SopS 39/1975)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

11.3.1974

30.8.1974

5.9.1975

Suomi

11.3.1974

11.3.1974

5.9.1975

Islanti

11.3.1974

6.8.1975

5.9.1975

Norja

11.3.1974

23.9.1974

5.9.1975

Ruotsi

11.3.1974

22.8.1974

5.9.1975

 

Muutos 1983 (SopS 4/1984)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

15.6.1983

 

28.1.1984

Suomi

15.6.1983

29.12.1983

28.1.1984

Islanti

15.6.1983

 

28.1.1984

Norja

15.6.1983

22.12.1983

28.1.1984

Ruotsi

15.6.1983

15.12.1983

28.1.1984

 

Muutos 1985 (SopS 8/1986)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

6.5.1985

16.12.1985

12.2.1986

Suomi

6.5.1985

11.10.1985

12.2.1986

Islanti

6.5.1985

30.11.1985

12.2.1986

Norja

6.5.1985

20.12.1985

12.2.1986

Ruotsi

6.5.1985

13.1.1985

12.2.1986

 

Muutos 1991 (SopS 9/1992)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

21.8.1991

30.12.1991

29.1.1992

Suomi

21.8.1991

22.11.1991

29.1.1992

Islanti

21.8.1991

23.12.1991

29.1.1992

Norja

21.8.1991

8.12.1991

29.1.1992

Ruotsi

21.8.1991

12.12.1991

29.1.1992

 

Muutos 1993 (SopS 77/1993)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

18.3.1993

28.6.1993

7.11.1993

Suomi

18.3.1993

8.10.1993

7.11.1993

Islanti

18.3.1993

8.10.1993

7.11.1993

Norja

18.3.1993

4.6.1993

7.11.1993

Ruotsi

18.3.1993

23.6.1993

7.11.1993

 

Muutos 1995 (SopS 85-86/1995)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

29.9.1995

5.12.1995

2.1.1996

Suomi

29.9.1995

18.12.1995

2.1.1996

Islanti

29.9.1995

 

2.1.1996

Norja

29.9.1995

15.12.1995

2.1.1996

Ruotsi

29.9.1995

15.12.1995

2.1.1996

7. Sopimus kulttuuriyhteistyöstä Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä (SopS 60/1971)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

15.3.1971

30.6.1971

1.1.1972

Suomi

15.3.1971

8.12.1971

1.1.1972

Islanti

15.3.1971

8.12.1971

1.1.1972

Norja

15.3.1971

2.7.1971

1.1.1972

Ruotsi

15.3.1971

22.9.1971

1.1.1972

 

Muutos 1983 (SopS 6/1984)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

13.6.1983

30.11.1983

1.2.1984

Suomi

13.6.1983

13.1.1984

1.2.1984

Islanti

13.6.1983

21.12.1983

1.2.1984

Norja

13.6.1983

22.12.1983

1.2.1984

Ruotsi

13.6.1983

16.12.1983

1.2.1984

 

Muutos 1985 (SopS 9/1986)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

6.5.1985

16.12.1985

12.2.1986

Suomi

6.5.1985

11.11.1985

12.2.1986

Islanti

6.5.1985

30.11.1985

12.2.1986

Norja

6.5.1985

20.12.1985

12.2.1986

Ruotsi

6.5.1985

13.1.1986

12.2.1986

 

Muutos 1989 (SopS 21/1990)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

15.9.1989

24.1.1990

1.6.1990

Suomi

15.9.1989

3.11.1989

1.6.1990

Islanti

15.9.1989

2.5.1990

1.6.1990

Norja

15.9.1989

13.2.1990

1.6.1990

Ruotsi

15.9.1989

25.1.1990

1.6.1990

8. Sopimus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä pohjoismaisen verotieteellisen tutkimusneuvoston perustamisesta (SopS 5/1974)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

13.4.1973

14.12.1973

14.12.1973

Suomi

13.4.1973

14.12.1973

14.12.1973

Islanti

 

 

1.1.2003

Norja

13.4.1973

25.10.1973

14.12.1973

Ruotsi

13.4.1973

10.7.1973

14.12.1973

 

Muutos 2002 (SopS 120/2002)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

29.11.2002

23.11.2002

1.1.2003

Suomi

29.11.2002

15.11.2002

1.1.2003

Islanti

29.11.2002

 

1.1.2003

Norja

29.11.2002

 

1.1.2003

Ruotsi

29.11.2002

3.12.2002

1.1.2003

9. Sopimus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä peruskoulun luokanopettajien yhteispohjoismaisista työmarkkinoista (SopS 23-24/1984)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

3.3.1982

28.2.1984

29.5.1984

Suomi

3.3.1982

14.2.1984

29.5.1984

Islanti

3.3.1982

22.6.1982

29.5.1984

Norja

3.3.1982

5.7.1982

29.5.1984

Ruotsi

3.3.1982

22.7.1982

29.5.1984

10. Sopimus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä Pohjoismaiden kansalaisten oikeudesta käyttää omaa kieltään muussa pohjoismaassa (SopS 11/1987)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

17.3.1981

23.12.1986

10.7.1987

Suomi

17.3.1981

3.12.1982

1.3.1987

Islanti

17.3.1981

25.5.1987

10.7.1987

Norja

17.3.1981

9.7.1982

1.3.1987

Ruotsi

17.3.1981

11.1.1982

1.3.1987

 

Muutos 2003

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

18.6.2003

22.3.2007

 

Suomi

18.6.2003

 

 

Islanti

18.6.2003

30.10.2003

 

Norja

18.6.2003

 

 

Ruotsi

18.6.2003

18.6.2003

 

11. Sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä perintö- ja lahjaveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi (SopS 82/1992)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Irtisanominen

Tanska

12.9.1989

21.7.1992

19.8.1992

 

Suomi

12.9.1989

21.7.1992

19.8.1992

 

Islanti

12.9.1989

21.7.1992

19.8.1992

 

Norja

12.9.1989

21.7.1992

19.8.1992

22.6.2014

Ruotsi

12.9.1989

21.7.1992

19.8.1992

25.7.2007

12. Sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen (SopS 23/1997)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

3.9.1996

3.12.1996

9.5.1997

Suomi

3.9.1996

4.4.1997

9.5.1997

Islanti

3.9.1996

 

9.5.1997

Norja

3.9.1996

 

9.5.1997

Ruotsi

3.9.1996

 

9.5.1997

Färsaaret      
Ahvenanmaa      
Grönlanti      

 

Muutos 2000 (SopS 23/2000)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

13.3.2000

30.11.1999

28.3.2000

Suomi

13.3.2000

22.10.1999

28.3.2000

Islanti

13.3.2000

24.1.2000

28.3.2000

Norja

13.3.2000

14.12.1999

28.3.2000

Ruotsi

13.3.2000

13.3.2000

28.3.2000

Färsaaret      
Ahvenanmaa      
Grönlanti      

 

Muutos 2003 (SopS 90/2006)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

 

20.2.2004

18.11.2006

Suomi

 

21.11.2003

18.11.2006

Islanti

 

3.11.2006

18.11.2006

Norja

 

18.12.2003

18.11.2006

Ruotsi

 

30.10.2003

18.11.2006

Färsaaret      
Ahvenanmaa      
Grönlanti      

 

Muutos 2006 (SopS 89/2007)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

1.11.2006

11.12.2006

25.11.2007

Suomi

1.11.2006

26.10.2007

25.11.2007

Islanti

1.11.2006

21.8.2007

25.11.2007

Norja

1.11.2006

8.6.2007

25.11.2007

Ruotsi

1.11.2006

1.2.2007

25.11.2007

Färsaaret      
Ahvenanmaa      
Grönlanti      

 

Muutos 2009 (SopS 22/2010)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

23.4.2009

21.10.2009

10.1.2010

Suomi

23.4.2009

11.12.2009

10.1.2010

Islanti

23.4.2009

1.12.2009

10.1.2010

Norja

23.4.2009

 

10.1.2010

Ruotsi

23.4.2009

3.7.2009

10.1.2010

Färsaaret      
Ahvenanmaa      
Grönlanti      

 

Muutos 2012 (SopS 94/2013)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

31.10.2012

9.1.2013

18.12.2013

Suomi

31.10.2012

11.10.2013

18.12.2013

Islanti

31.10.2012

18.11.2013

18.12.2013

Norja

31.10.2012

31.1.2013

18.12.2013

Ruotsi

31.10.2012

29.11.2012

18.12.2013

Färsaaret      
Ahvenanmaa      
Grönlanti      

 

Muutos 2015 (SopS 73/2016)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

2.11.2015

16.8.2016

10.12.2016

Suomi

2.11.2015

18.3.2016

10.12.2016

Islanti

2.11.2015

9.11.2016

10.12.2016

Norja

2.11.2015

27.11.2015

10.12.2016

Ruotsi

2.11.2015

27.6.2016

10.12.2016

Färsaaret      
Ahvenanmaa      
Grönlanti      

 

Muutos 2018 (SopS / )

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

25.4.2018

25.2.2020

26.3.2020

Suomi

25.4.2018

8.2.2019

26.3.2020

Islanti

25.4.2018

24.6.2019

26.3.2020

Norja

25.4.2018

6.7.2018

26.3.2020

Ruotsi

17.5.2018

2.7.2019

26.3.2020

Färsaaret      
Ahvenanmaa      
Grönlanti      


13. Sopimus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja sopimukseen liittyvä pöytäkirja (SopS 25/1997) 

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

23.9.1996

11.4.1997

11.5.1997

Suomi

23.9.1996

15.11.1996

11.5.1997

Islanti

23.9.1996

29.11.1996

11.5.1997

Norja

23.9.1996

29.11.1996

11.5.1997

Ruotsi

23.9.1996

25.11.1996

11.5.1997

 

Muutos 1997 (SopS 94-95/1997)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

6.10.1997

17.12.1997

31.12.1997

Suomi

6.10.1997

5.12.1997

31.12.1997

Islanti

6.10.1997

17.12.1997

31.12.1997

Norja

6.10.1997

15.12.1997

31.12.1997

Ruotsi

6.10.1997

5.12.1997

31.12.1997

 

Muutos 2008 (SopS 127/2008)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

4.4.2008

15.12.2008

29.12.2008

Suomi

4.4.2008

28.11.2008

29.12.2008

Islanti

4.4.2008

2.12.2008

29.12.2008

Norja

4.4.2008

24.10.2008

29.12.2008

Ruotsi

4.4.2008

19.6.2008

29.12.2008

 

Muutos 2018 (SopS 80/2019)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

 

17.12.2018

28.11.2019

Suomi

 

23.11.2018

28.11.2019

Islanti

 

27.9.2019

28.11.2019

Norja

 

7.5.2019

28.11.2019

Ruotsi

 

 29.10.2019

28.11.2019

14. Sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiöstä (SopS 99/1999)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

6.11.1998

31.3.1999

9.10.1999

Suomi

6.11.1998

12.3.1999

9.10.1999

Islanti

6.11.1998

25.5.1999

9.10.1999

Norja

6.11.1998

11.6.1999

9.10.1999

Ruotsi

6.11.1998

23.8.1999

9.10.1999

 

Muutos 2016

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

14.12.2016

16.2.2017

15.6.2017

Suomi

14.12.2016

14.12.2016

15.6.2017

Islanti

14.12.2016

15.5.2017

15.6.2017

Norja

14.12.2016

24.3.2017

15.6.2017

Ruotsi

14.12.2016

11.4.2017

15.6.2017

15. Sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskevasta pohjoismaisesta koulutusyhteistyöstä (SopS 43/2008)

 

Allekirjoitus

Ratifiointi/hyväksyntä

Voimaantulo

Tanska

3.11.2004

8.5.2007

27.3.2008

Suomi

3.11.2004

3.6.2005

27.3.2008

Islanti

3.11.2004

13.9.2007

27.3.2008

Norja

3.11.2004

26.2.2008

27.3.2008

Ruotsi

3.11.2004

2.2.2005

27.3.2008

Färsaaret      
Ahvenanmaa      
Grönlanti      

 

Also in this site

Tämän sivun sisällöstä vastaa