Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen hanketoiminta

Alueelliseen yhteistyöhön osallistuminen on Suomelle tärkeä keino edistää vakautta, turvallisuutta, kestävää kehitystä ja taloudellisia yhteistyömahdollisuuksia arktisella sekä Itämeren ja Barentsin alueilla. Keskeisiä monenvälisen yhteistyön mekanismeja näillä alueilla ovat pohjoiset alueneuvostot (Barentsin euroarktinen neuvosto ja Itämeren valtioiden neuvosto), pohjoisen ulottuvuuden kumppanuudet sekä sirkumpolaarinen Arktinen neuvosto. Alueellinen yhteistyö edistää Suomen kansainvälisiä suhteita erityisesti muiden Pohjoismaiden ja Itämeren maiden kanssa sekä arktisissa asioissa myös Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa. Myös Euroopan unioni on tärkeä viitekehys alueellisessa yhteistyössä.

Ulkoministeriön pääluokkaan osoitettavalla Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön rahoituksella (IBA-rahoitus) tuetaan Suomen politiikkatavoitteiden toimeenpanoa alueellisen hankeyhteistyön kautta. Yhteisillä kehittämishankkeilla edistetään turvallisuutta ja hyvinvointia, ympäristön tilan paranemista, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja siihen sopeutumista, ihmisten terveyttä ja taloudellisia toimintamahdollisuuksia. IBA-rahoitusta suunnataan hankkeisiin, joilla edistetään pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitteita näillä sektoreilla.

IBA-rahoituksella toimeenpannaan Suomen kansallisia tavoitteita Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen monenkeskisessä yhteistyössä. Yhteistyötä Venäjän kanssa ei rahoiteta.

IBA-määrärahojen käytön yleiset periaatteet määritellään ulkoministeriön linjauksessa Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön rahoituksesta vuodelle 2024. Kansallisen instrumentin avulla edistetään myös EU:n ja muun kansainvälisen rahoituksen ohjautumista Suomelle tärkeisiin hankkeisiin. Määrärahan käytössä noudatetaan hankintalakia. Hankintayksikköinä toimivat ministeriöt. Määrärahasta ei myönnetä valtionavustusta.

IBA-määrärahoja hallinnoi ulkoministeriön itäosaston Venäjän yksikkö (ITÄ-10).

IBA-hankkeet 2023 (pdf)

Ulkoministeriön linjaus Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön rahoituksesta vuodelle 2024 (pdf)

Tämän sivun sisällöstä vastaa