Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen hanketoiminta

Arktisen ja Itämeren alueen yhteistyön vahvistaminen kuuluu hallitusohjelman strategiseen kokonaisuuteen ”Suomi kokoaan suurempi maailmalla”. Ulkoministeriön hallinnoimalla Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön määrärahalla (IBA-rahoitus) edistetään tähän liittyvien Suomen politiikkatavoitteiden toimeenpanoa käytännön tasolla. 

Arktisen alueen merkitys on kasvanut ilmastonmuutoksen, lisääntyvien taloudellisten aktiviteettien, liikenneyhteyksien avautumisen sekä alueen geopoliittisen merkityksen lisääntymisen seurauksena. Itämeren alueella turvallisuuspoliittinen vakaus ja kestävä kehitys edellyttävät vahvistuvaa yhteistyötä kumppanimaiden kanssa. Aiemmasta poiketen yhteistyö Venäjän kanssa on pääsääntöisesti jäädytetty Venäjän hyökättyä Ukrainaan kansainvälisen oikeuden vastaisesti.

Alueellinen yhteistyö vaikuttaa edistävästi niin Suomen ja lähialueiden turvallisuuteen ja hyvinvointiin, ympäristön tilaan, ilmastolle haitallisten päästöjen vähentämiseen, ihmisten terveyteen kuin taloudellisiin toimintamahdollisuuksiin. Ympäristö- ja ilmastoasiat painottuvat alueellisessa yhteistyössä.

Keskeisiä yhteistyömekanismeja ovat pohjoiset alueneuvostot (Arktinen neuvosto, Barentsin euroarktinen neuvosto ja Itämeren valtioiden neuvosto) sekä pohjoisen ulottuvuuden kumppanuudet. Suomen osallistumista monenkeskiseen alueelliseen yhteistyöhön ohjaavat Suomen arktisen strategian, Euroopan unionin arktisen politiikan, Suomen Itämeren alueen strategian, Euroopan unionin Itämeren alueen strategian ja pohjoisen ulottuvuuden politiikan tavoitteet.

IBA-määrärahojen käytön yleiset periaatteet määritellään ulkoministeriön linjauksessa Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön rahoituksesta vuosille 2020-2023. Kansallisen instrumentin avulla edistetään myös EU:n ja muun kansainvälisen rahoituksen ohjautumista Suomelle tärkeisiin hankkeisiin. Määrärahan käytössä noudatetaan hankintalakia. Hankintayksikköinä toimivat ministeriöt. Määrärahasta ei myönnetä valtionavustusta.

IBA-määrärahoja hallinnoi ulkoministeriön itäosaston Venäjän yksikkö (ITÄ-10).

IBA-hankkeet 2022 (pdf)

Ulkoministeriön linjaus Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön rahoituksesta vuosille 2020-2023 (pdf)

Suomen Barents-puheenjohtajuus 2021-2023 ja sitä tukevat IBA hankkeet (pdf)

Tämän sivun sisällöstä vastaa