Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen hanketoiminta

Arktisen ja Itämeren alueen yhteistyön vahvistaminen kuuluu hallitusohjelman strategiseen kokonaisuuteen ”Suomi kokoaan suurempi maailmalla”. Ulkoministeriön hallinnoimalla Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön määrärahalla (IBA-rahoitus) edistetään tähän liittyvien Suomen politiikkatavoitteiden toimeenpanoa käytännön tasolla. Lisäksi tällä rahoituksella tuetaan hallituksen Venäjä-politiikan toimeenpanoa.

Arktisen alueen merkitys on kasvanut ilmastonmuutoksen, lisääntyvien taloudellisten aktiviteettien, liikenneyhteyksien avautumisen sekä alueen geopoliittisen merkityksen lisääntymisen seurauksena. Itämeren alueella turvallisuuspoliittinen vakaus ja kestävä kehitys edellyttävät vahvistuvaa yhteistyötä Pohjoismaiden, Venäjän ja Baltian maiden kanssa.

Alueellinen yhteistyö vaikuttaa edistävästi niin Suomen ja lähialueiden turvallisuuteen ja hyvinvointiin, ympäristön tilaan, ilmastolle haitallisten päästöjen vähentämiseen, ihmisten terveyteen kuin taloudellisiin toimintamahdollisuuksiin.

Keskeisiä yhteistyömekanismeja ovat pohjoiset alueneuvostot (Arktinen neuvosto, Barentsin euroarktinen neuvosto ja Itämeren valtioiden neuvosto) sekä pohjoisen ulottuvuuden kumppanuudet. Suomen osallistumista monenkeskiseen alueelliseen yhteistyöhön ohjaavat Suomen arktisen strategian, Euroopan unionin arktisen politiikan, Suomen Itämeren alueen strategian, Euroopan unionin Itämeren alueen strategian ja pohjoisen ulottuvuuden politiikan tavoitteet.

Alueellinen yhteistyö tarjoaa myös toimivan foorumin tehdä käytännönläheistä yhteistyötä Venäjän kanssa omien intressiemme pohjalta EU:n pakotepolitiikan ja valikoivan kanssakäymisen periaatteiden mukaisesti. Ympäristö- ja ilmastoasiat painottuvat alueellisessa yhteistyössä.

IBA-määrärahojen käytön yleiset periaatteet määritellään ulkoministeriön linjauksessa Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön rahoituksesta vuosille 2020-2023. Kansallisen instrumentin avulla edistetään myös EU:n ja muun kansainvälisen rahoituksen ohjautumista Suomelle tärkeisiin hankkeisiin. Määrärahan käytössä noudatetaan hankintalakia. Hankintayksikköinä toimivat ministeriöt. Määrärahasta ei myönnetä valtionavustusta.

IBA-määrärahoja hallinnoi ulkoministeriön itäosaston Venäjän yksikkö (ITÄ-10).

 

IBA-määrärahalla toteutetut hankkeet 2021 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 139 KB)

Power Point -esitys vuoden 2020 IBA-hankkeista (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 1651 KB)

Ulkoministeriön linjaus Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön rahoituksesta vuosille 2020–2023 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 142 KB)

Tämän sivun sisällöstä vastaa