Suomen Barents-puheenjohtajakausi 2021–2023

Suomella on ilo toimia Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajana kahden vuoden ajan, lokakuusta 2021 lokakuuhun 2023. Barentsin yhteistyö on syntymästään, vuodesta 1993 asti ollut yksi tärkeimmistä arktisen alueellisen yhteistyön kulmakivistä, ja Suomi korostaa yhä sen merkitystä. Vuonna 2023 tulee kuluneeksi 30 vuotta Barentsin yhteistyön alkamisesta, jota on tarkoitus huomioida suhdanteiden niin salliessa erityisellä pääministeritapaamisella.

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja Barentsin alueneuvoston Barents-ohjelma 2019–2023 ovat lähtökohtia Suomen puheenjohtajakauden toiminnalle.

Keskitymme edistämään kestävää kehitystä ja terveellistä ympäristöä, ihmisten välisiä kontakteja sekä liikennettä ja hyviä yhteyksiä.

Alueilla ja maakunnilla on avainrooli ihmisten välisen yhteistyön edistämisessä Barentsin alueella. Ihmisten välisissä yhteyksissä Suomi keskittyy erityisesti nuoriin. Nuoret ovat avain Barentsin alueen tulevaisuuteen ja alueen pitämiseen elävänä ja kehittyvänä.

Rauha, vakaus, toimiva yhteistyö ja vähäinen jännite arktisten naapureidemme kanssa ovat olleet ja ovat yhä Suomen ulkopolitiikan asialistan kärjessä.