Korkean tason vierailut ja valtiolliset tilaisuudet

Ulkoministeriön protokollapalvelut vastaa korkean tason kansainvälisten vierailujen ja Suomen omien valtiollisten tilaisuuksien järjestelyistä. Protokollapalveluiden tehtävänä on huolehtia vieraiden vastaanottamisesta, saattamisesta, majoituksista, kuljetuksista ja ateriajärjestelyistä.

Valtiovierailut: valtionpäämiesten tapaamiset

Protokollapalvelut suunnittelee ja toteuttaa Suomeen suuntautuvien valtiopäämiesten  vierailuiden käytännön järjestelyt yhteistyössä tasavallan presidentin kanslian kanssa. Protokollapäällikkö seuraa mukana koko vierailun ajan.

Protokollapäällikkö matkustaa myös tasavallan presidentin mukana ulkomaille suuntautuvilla valtiovierailuilla.

Pääministeri- ja ulkoministerivierailut sekä muut vastaavat vierailut

Pääministerivierailuissa päävastuu on valtioneuvoston kanslialla ja ulkoministerivierailuissa ulkoministeriöllä. Protokollapalvelut osallistuu näiden vierailujen käytännön järjestelyihin.

Protokollapalvelut avustaa myös muissa korkean tason vierailuissa, kuten YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen pääsihteerien, EU:n komission puheenjohtajan ja EU:n korkean edustajan vierailuissa.

Itsenäisyyspäivän juhlat ja muut valtiollisten tilaisuudet

Protokollapalvelut avustaa tasavallan presidentin kansliaa itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa sekä eduskuntaa valtiopäivien avajaisissa ja päättäjäisissä. Näissä tilaisuuksissa protokollapäällikkö toimii juhlamenojen ohjaajana. 

Myös tasavallan presidentin virkaanastujaiset sekä mahdolliset valtiolliset hautajaiset kuuluvat protokollapalveluiden tehtäviin.

Tässä palvelussa myös